پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا(سوناز؛1393)

9,900 تومان

پرسشنامه مدیریت تحول گرا  پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 29 گویه و دارای 3 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (بسیار کم تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدیر با کارکنان با احترام و بزرگی رفتار می کند) مدیریت تحول گرا را می­سنجد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا(سوناز؛1393)

پرسشنامه مدیریت تحول گرا  پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 29 گویه و دارای 3 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (بسیار کم تا بسیار زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (مدیر با کارکنان با احترام و بزرگی رفتار می کند) مدیریت تحول گرا را می­سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا: فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر ناپیوسته در موقعیت فعلی و کارکردهای سازمان  به عنوان یک کل است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از مدیریت تحول گرا نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 29 گویه ای مدیریت تحول گرا می­دهند.

مولفه های پرسشنامه:

مولفه ها

شماره سوال
مدیریت کاریزماتیک

1 تا 9

انگیزش فردی

10 تا 19
ملاحظه فردی

20 تا 30

مدیریت تحول گرا

ویژگی های مدیر تحول گرا

به دنبال یادگیری مسائل روز و جدید: رهبران تحول گرا چون به دنبال ایجاد تحول و تغییرات هستند بنابراین ملزم به فراگیری اطلاعات جدید می باشند ؛ به ویژه عصر حاضر که آن را عمر انفجار اطلا عات می نامند. رهبران تحول گرا ایده ها و دانش ها را از منابع مختلف می گیرند و آنها را با هم تلفیق نموده و راههای جدیدی را برای ایجاد تغییرات و برخورد با موانع کشف می کنند.

قدرت نفوذ در آینده:

یکی دیگر از ویژگی های رهبران تحول گرا است که نه تنها بیانگر نفوذشان در زمان حال می باشد بلکه به روی آینده هم تاثیر می گذارند. اصولا کسانی که داردای بصیرت هستند ، قدرت خارق العاده ای برای شکل دادن به آینده بدست می آورند.

درگیر با ابهامات و پیچیدگی ها:

رهبران تحول گرا چون از ویژگی بصیرت و صفت خارق العاده برخورد دارند ، همیشه در سعی و تلاش هستند تا وضع موجود را تغییر داده و به سمت اصلاحات حرکت کنند ، بنابراین به طور طبیعی با یک سری ابهامات و پیچیدگی ها مواجه هستند که باید برای رفع آنها از تدابیر خاصی استفاده کنند تا بتوانند آن موانع را به راحتی پشت سر بگذارند (اولیو و باس  ، 1998). لازم به ذکر ات که رهبران تحول گرا از انجام بحث های محدود و متعصیانه دربارمشکلات و وظایف گروه خود داری می کنند.

فراهم آوردن فراگرد تحول با تمام توان و جدیت:

رهبران تحول گرا چون داردای بصیرت هستند ، برای هدایت فراگرد تحول ، با تمام توان و جدیت و انرژی هر چه تمام تر ، زمینه مناسب را فراهم می کنند.

شخصیت اخلاقی و فضیلت: اگر رهبر از یک شخصیت اخلاقی بر خورددار باشد می تواند با تدبیر و اندیشه مبتنی بر اخلاق ، در طی دوره های طولانی  ، یشرفت مناسبی را در سازمان برای پیروان خویش به وجود آورد. یک تفکر اخلاقی به اضافه شخصیت اخلاقی ، در طول زمان می تواند خدمت قابل توجهی را به رهبر و پیروان آن رهبر ، ارائه نماید (رامینز ، 1377).

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا(سوناز؛1393)”