پرسش سنج

کاربران عزیز با توجه افزایش 5 برابری هزینه ها وب سایت در سال ۱۴۰۱، ناچار به افزایش قیمت همگام با نرخ عمومی تورم در سال جدید خواهیم بود.