پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

9,900 تومان

پرسشنامه اثربخشی مدرسه  یک مقیاس ۸ ماده ای است که به منظور ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و کمیت محصولات، کارآیی، سازگاری و انعطاف پذیری تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط مات (۱۹۷۲) و برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط میسكل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)، هوی و میسكل (۱۹۹۱) برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان خواسته می شود که عملکرد مدرسه شان را در یک پیوستار ۶ گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری کنند. امتیاز بیشتر به منزله اثربخشی بالاتر است.

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)

پرسشنامه اثربخشی مدرسه  یک مقیاس ۸ ماده ای است که به منظور ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و کمیت محصولات، کارآیی، سازگاری و انعطاف پذیری تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط مات (۱۹۷۲) و برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط میسكل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن (۱۹۸۵)، هوی و میسكل (۱۹۹۱) برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان خواسته می شود که عملکرد مدرسه شان را در یک پیوستار ۶ گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری کنند. امتیاز بیشتر به منزله اثربخشی بالاتر است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اثربخشی مدرسه: بوثا (۲۰۱۰) اثربخشی مدرسه را این گونه تعریف می کند: اهداف تحقق یافته یک مدرسه و با عملکردهای مناسب مدرسه در همه جنبه ها و پیشرفت تجربیات فراگیران

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدرسه: نمره ای که معلمان مدرسه به میزان اثربخش مدرسه در فهرست اثربخشی مدرسه(میسكل، فورلی و استورات ،، ۱۹۷۹) میدهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
اثربخشی مدرسه میسكل و همکاران (۱۹۷۹)، هوی و فرگوسن  (۱۹۸۵)

1-8

اثربخشی مدرسه

اثر‌بخشی مدرسه معادل میزان دستیابی به اهداف، اثر‌بخشی مدرسه معادل صحت فرایندهای درونی، اثر بخشی مدرسه معادل کیفیت منابع سیستم، اثر‌بخشی مدرسه معادل بیشینه‌سازی رضایت گروه‌های ذی‌نفع متفاوت، اثر بخشی مدرسه معادل ارزش‌های رقابتی و اثر‌بخشی مدرسه معادل مطلوبیت سیستمی

در توضیح « اثر بخشی مدرسه معادل میزان دستیابی به اهداف» می‌خوانیم: «بر مبنای این مفهوم، اثربخشی شامل شناسایی اهداف رسمی مدرسه و ارزشیابی میزان دستیابی مدرسه به این اهداف است. ریشه‌های رویکرد هدف منطقی یا دستیابی به هدف را می‌توان در دیدگاه مکانیکی سازمان یافت. براساس این دیدگاه، اثربخشی بر حسب میزان دستیابی به هدف تعریف می‌شود

هر قدر مدرسه بیشتر به اهداف از قبل تعیین شده خود نزدیک شود، به اثر‌بخشی بیشتری دست یافته است. این تعریف از اثربخشی از چند دیدگاه مورد انتقاد قرار دارد؛ از یک سو این همانی اثربخشی با تحقق هدف ماهیتاً مربوط به نسل برنامه‌ریزی خطی است که ناکارآمدی‌های آن در عمل در زمینه مسائل اجتماعی مشهود است. به همین دلیل بعضی از منتقدان، مدارس را پیچیده‌تر از آن می‌دانند که اساساً قابل احصا در چند هدف مشخص باشد. از سوی دیگر، صلاحیت‌های نسل فعلی در هدف‌گذاری برای نسل بعدی نیز به‌شدت مورد تردید قرار دارد.»

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اثربخشی مدرسه (SE- Index)”