پرسشنامه شایعات برند کریستالیس و چریسچو (2013)

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه شایعات برند کریستالیس و چریسچو (2013)

پرسشنامه شایعات برند  : شایعات برند به ارتباطات تجربه شده مربوط به برند خدماتی، توسط مشتریان در مرحله قبل از خرید از جمله ارتباطات کنترل شده (یعنی تبلیغات و معرفی) و ارتباطات کنترل نشده (یعنی WOM و تبلیغات بدون هزینه) اشاره دارد (احمدی، 1393). یافته ها نشان می دهد که ارتباطات کنترل شده که مهمترین منبع اطلاعات موثر شایعات برند بوده است. تبلیغات را برای ایجاد آن دسته ارتباطات معنی دار که برای مشتری در ارزیابی برند خدماتی مهم هستند؛ تخمین می زند. از سوی دیگر، ارتباطات کنترل نشده (WOM) و اعلان عمومی سهم قابل توجهی در شکل دادن ساختار شایعات برند داشته است (کریستالیس و همکاران، 2013). درحالیکه شایعات برند شامل آن نوع از ارتباطات (یعنی کنترل شده و کنترل نشده) است که مشتری صرفاً قبل از خرید دریافت می‎کند. شایعات برند متشکل از سه بعد بر پایه این حقیقت است که WOM به عنوان یک منبع شخصی از اطلاعات از تبلیغات بدون هزینه متفاوت است، از آنجایی که ماهیت ناملموس ارائه خدماتی به ارتباطات WOM بیشتر اهمیت می دهد. علاوه بر رابطه مستقیم آن با رضایت مشتری و نگرش نسبت به برند، فرض شده است که شایعات برند نیز بر شواهد برند تاثیر می گذارد (احمدی، 1393).

 پرسشنامه استاندارد به منظور بررسی شایعات برند می توان از پرسشنامه شایعات برند که توسط کریستالیس و چریسچو (2013) طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 16 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. این پرسشنامه سه بعد ارتباطات کنترل شده، اعلان عمومی و تبلیغات دهان به دهان را مورد سنجش قرار می دهد. شماره سوالات مربوط به ابعاد این پرسشنامه به قرار زیر است:

  • ارتباطات کنترل شده: سوالات 1 تا 6
  • اعلان عمومی: سوالات 7 تا 11
  • تبلیغات دهان به دهان: سوالات 12 تا 16

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: خيلي كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و خيلي زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه

گزينه انتخابي خيلي زياد زياد تا اندازه‌اي كم خيلي‌كم
امتياز 5 4 3 2 1

 دانلود پرسشنامه

نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
16 48 80

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 16 تا 32 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 32 تا 64 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 64 باشد، میزان متغیر بسیار خوب می باشد.

پايايي و روايي

روایی پرسشنامه در پژوهش کریستالیس و چریسچو (2013) از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه احمدی (1393) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت. کریستالیس و چریسچو (2013) برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 91/0 گزارش کرد. در مطالعه احمدی (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری پایایی پرسشنامه 93/0 محاسبه شد.

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه شایعات برند کریستالیس و چریسچو (2013)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *