پرسشنامه شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باقری و همکاران (1392)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باقری و همکاران (1392)

پرسشنامه شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی : هدف: ارزیابی شان ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از ابعاد مختلف (ارتباط و حمايت خانواده، ارتباط و حمايت جامعه، و ارتباط و حمايت کارکنان مراقبتي، تحميل شدن به ديگران (جسمي، رواني، اجتماعي) و تحميل شدن به ديگران (اقتصادي)


این پرسشنامه دارای 76 سوال بوده و هدف آن ارزیابی شان ذاتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از ابعاد مختلف (ارتباط و حمايت خانواده، ارتباط و حمايت جامعه، و ارتباط و حمايت کارکنان مراقبتي، تحميل شدن به ديگران (جسمي، رواني، اجتماعي) و تحميل شدن به ديگران (اقتصادي) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:

 پرسشنامه استاندارد

عنوان کاملا مخالفم مخالفم نسبتا مخالفم نسبتا موافقم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5 6

 دانلود پرسشنامه

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 12، 13، 15، 17، 19، 22، 30، 33، 34، 36، 43، 62، 64، 65، 66، و 67  معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

عنوان کاملا مخالفم مخالفم نسبتا مخالفم نسبتا موافقم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 6 5 4 3 2 1

این پرسشنامه دارای 5 بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
ارتباط و حمايت خانواده 25-1
ارتباط و حمايت جامعه 48-26
ارتباط و حمايت کارکنان مراقبتي 67-49
تحميل شدن به ديگران (جسمي، رواني، اجتماعی) 73-68
تحميل شدن به ديگران (اقتصادی) 76-74

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک تک سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید.

روایی و پایایی

در پژوهش ابوالقاسمی (1388) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی اعتبار مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب 97/0 بدست آمد.

در پژوهش ابوالقاسمی (1388) روایی صوری و محتوایی این مقیاس توسط اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی اعتبار مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب 97/0 بدست آمد.

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه شأن اجتماعی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی باقری و همکاران (1392)”