پرسشنامه سازگاری در محیط خانواده (استاندارد)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه سازگاری در محیط خانواده (استاندارد)

پرسشنامه سازگاری در محیط خانواده (استاندارد): ارزيابي ابعاد مختلف سازگاری در محیط خانواده (اجماع و توافق و هم رايي در زندگي، رضایتمندی از زندگی مشترک، تجلي ابراز دلبستگي و محبت، وحدت و پيوستگي در خانواده)


 پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی و فردی به وضعیتی گفته می شود که افراد یا گروهها، رفتار خود را به تدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل می کنند تا آن را با فرهنگ موجود سازگار کنند، مانند رعایت عادت ها، عرف و تقلید. به عبارتی آن نوع واکنشی هایی است که شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان می دهد و آنها را به علت هماهنگی شان با معیارها اجتماع و انطباق شان با این معیارها، اساس رفتار خود قرار می دهند(شفیع آبادی و ناصری، 1389).

سازگاری فرایند پیوسته ای است که در آن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد نیازهای روانی می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد از آن  طریق می توان به ارضاء آن نیازها پرداخت ، ( نویدی ، 1385 ) . روانشناسان ، سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده اند و ویژگی هایی از شخصیت را بهنجار تلقی کرده اند که به فرد کمک می کنند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد ، یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کنند ، و جایگاهی برای خود به دست آورد ، ( اتکینسون و هیلگارد ، 1370 ؛ ترجمه ی براهنی و همکاران ) .


شيوه نمره گذاري

 دانلود پرسشنامه اين پرسشنامه 28 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ابعاد مختلف سازگاری در محیط خانواده (اجماع و توافق و هم رايي در زندگي، رضایتمندی از زندگی مشترک، تجلي ابراز دلبستگي و محبت، وحدت و پيوستگي در خانواده) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

گزينه خیلی کم کم نه کم نه زیاد زیاد خیلی زیاد
امتياز 1 2 3 4 5

اين پرسشنامه داراي 4 بعد بوده كه در جدول زير ابعاد و نيز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گرديده است:

بعد سوالات مربوطه
اجماع و توافق و هم رايي در زندگي 9-1
رضایتمندی از زندگی مشترک 17-10
تجلي ابراز دلبستگي و محبت 21-18
وحدت و پيوستگي در خانواده 28-22

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات آن بعد را با هم جمع نموده و به منظور بدست آورد امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سوالات را محاسبه نمائید. امتیازات کلی بالاترنشان دهنده سازگاری بیشتر محیط خانوادگی خواهدبود و برعکس.

روایی و پایایی

در پژوهش خطیبی (1394) روایی صوری، با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تایید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد آلفای کرونباخ
اجماع و توافق و هم رايي در زندگي 81/0
رضایتمندی از زندگی مشترک 79/0
تجلي ابراز دلبستگي و محبت 73/0
وحدت و پيوستگي در خانواده 71/0

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه سازگاری در محیط خانواده (استاندارد)”