پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک(حسینی؛ 1390)

9,900 تومان

پرسشنامه تفکر استراتژیک توسط حسینی در سال 1390 ساخته شد و از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد.این پرسشنامه 5 مولفه دارد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک(حسینی؛ 1390)

پرسشنامه تفکر استراتژیک توسط حسینی در سال 1390 ساخته شد و از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد.این پرسشنامه 5 مولفه دارد.

تعریف مفهومی:

بر اساس نظر بسياري از پژوهشگران اين حوزه ، تعريف مشخص و همه پذيري براي تفكر استراتژيك وجود ندارد (منوريان و همكاران، 2011؛ توكلي و لاتون، 2005؛ بن 2001؛ فیض، 2010 و مشبکی و خزاعی، 2009) و هر يك از صاحب نظران آن را از بعدي خاص مورد توجه قرار مي دهند و تعريف مي كنند؛ بنابراين شايد شناخت آن به دليل ابعاد گوناگون و مفاهيم عميق، با تعريف كاري كم ثمر باشد (غفاریان و علی احمدی، 2003).

تفكر استراتژيك تصوير نتايج مورد نظر آينده و رويايي عملي براي خلق آينده اي مطلوب با نتايج تعيين شده و دست يافتني است كه موجب افزايش ارزش مي شود (کافمن و همکاران، 2003؛ 40-41).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره پرسشنامه استاندارد  تفکر استراتژیک  نمره­اي است كه فرد به سوالات 40 ماده ای  پرسشنامه می­دهد .

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
تصور آینده و تمرکز بر آن

1 تا 8

فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی

9 تا 15
درک موقعیت برمبنای یادگیری و مفاهیم شناختی

16 تا 19

تصمیم گیری برمبنای فرضیه سازی، خلاقیت و الگوهای ذهنی متنوع

20 تا 28
قابلیت ایجاد زیرساخت های سازمانی

29 تا 40

تفكر استراتژيك

تفكر استراتژيك قابليت «معماری استراتژیک» است (همل و پراهالد، 1989) و فرايندي براي شناسايي استراتژي هاي بقا و يا مدل هاي كسب و كاري است كه به خلق ارزش براي مشتري منجر شوند (آبراهام، 2005: 5). تفكر استراتژيك استفاده از چارچوب هاي ذهني مختلف براي بررسي و تحليل و در نهايت تصميم گيري موقعيت هاي استراتژيك است (استیسی، 2005: 23) تا مديران ارشد اجرايي بتوانند برتر از فرايند ها فرايند ها و بحران هاي روزانه ظاهر شوند (گرت، 1995: 2). تفكر استراتژيك راهي است است براي حل مسائل استراتژيك كه شيوه ي منطقي و همگر ا را با فرايندهاي تفكر خلّاق و واگرا تركيب مي كند تا رخدادها، بهتر درك شود و امكان افزايش كارايي و بقاي سازماني فراهم گردد (مينتزبرگ و همكاران، 1998: 42 و بن، 2005: 338).

از مهم ترين ويژگي هاي تفكر استراتژيك نگرش كلي نگر آن به فضاي كسب و كار است و به جاي اين كه سيستم كسب و كار را در قالب الگوهاي تحليلي ساده شده خلاصه كند، تصويري كلي از كسب و كار در ذهن ايجاد مي كند. سنگه (1990) این را «تفکر سیستمی» و لیدکا (1998) آن را الگوي ذهني كامل از نظام خلق ارزش براي براي مشتري مي نامند.

اصلي ترين كاركرد تفكر استراتژيك، خلق چشم انداز است كه باعث مشخص شدن سمت و سوي مطلوب سازمان مي شود، حركت سازمان را جهت مي بخشد و به صورت يك آرمان مشترك، سازمان را يكپارچه و هم انگيزه مي كند. مينتزبرگ (1994: 108) معتقد است تفكر استراتژيك بر تركيب و به كارگيري شهود و خلاقيت براي خلق «چشم اندازي يكپارچه براي بنگاه» تأكيد دارد. از ديگر سوي رفتار حاصل از تفكر استراتژيك، سازمان را تمايزگرا و دنباله روي از ديگران را از مجموعه ارزش هاي آن خارج مي كند (گریتس، 2002).

تفكر استراتژيك در استمرار بقا و پيشرفت در محيط متغير و پوياي امروزي نقش بسيار مهمي را بازي مي نمايد. تفكر استراتژيك ابزاري است كه به مديران كمك مي كند تا فرصت هاي جديد را خلق نمايند  (معمایی و همکاران، 1392).

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک(حسینی؛ 1390)”