پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک توسط نوبخت در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه10 سوال  در 2 مولفه (استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی، استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده85/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک توسط نوبخت در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه10 سوال  در 2 مولفه (استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی، استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده85/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد تفكر استراتژيك يعني شكل دادن و نظام دادن به آشفتگي، يعني اينكه شخص قادر است در ذهن خود نظم و هماهنگي بوجود بياورد و در تفكرش منسجم باشد. ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه اگر تفكر استراتژيك نداشته باشيم كه ديگران دارند، دائما در تكامل با جهان هستيم، آنها استراتژيهاي خودشان را به ما القاء مي‌كنند. تفكر استراتژيست به همراه انسجام و نظم فكري، ابزاري اصلي يك استراتژيست را تشكيل مي‌دهند به مدد اين ابزار و با اتكا به ساير همكاران در زمينه تامين اطلاعات و تخصص‌هاي مورد نياز، استراتژيست براي طراحي روش براي مرتفع ساختن تنگناها و پيچيدگيهاي كه شركت را به دشواري مبتلا ساخته است به صحنه عمل گام مي‌نهد. (تسلیمی، ۱۳۹۶)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر تصمیم گیری استراتژیک به وسیله گویه های 1 تا 10 سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع

سوالات

استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی

نوبخت(1396) 4-1
استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی نوبخت(1396)

10-5

تصمیم گیری استراتژیک

مشخصه و ویژگی بارز مدیریت استراتژیک ، تأکید آن بر اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک است . هر چه که سازمان بزرگتر و پیچیده تر می شود و هر قدر که محیط نامطمئن تر می گردد ، کار تصمیم گیری دشوارتر و پیچیده تر می شود . ما در یک چارچوب تصمیم گیری استراتژیک را پیشنهاد می کنیم که می تواند به اعضای سازمان در اتخاذ چنین تصمیم های پیچیده و دشوار کمک کند .

ویژگی تصمیم های استراتژیک

بر خلاف بسیاری از تصمیم ها ، تصمیم های استراتژیک به آینده بلند مدت کل سازمان مربوط می شود دارای سه ویژگی اساسی و اصلی است .

۱- نادر بودن : تصمیم های استراتژیک اتفاقی هستند و مشخصاً سابقه ای برای پیشگیری و دنبال کردن ندارند .

۲- نتیجه محور بودن : تصمیم های استراتژیک منابع قابل توجهی را جذب می کند و تعهد جدی سازمان را می طلبند .

۳- هدایتگر بودن : تصمیم های استراتژیک را می توان در تصمیم های کم اهمیت تر و انتخاب اقدامات بعدی در سازمان مورد توجه و استفاده قرار داد .

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک”