پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان(1395)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان توسط اقای حسینی در سال 1395 ساخته شد و دارای 23 سوال در 3 وجه می باشد. و بر اساس طیف لیکرت(بسیار کم تا بسیار زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده86/0 است.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان

پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان توسط اقای حسینی در سال 1395 ساخته شد و دارای 23 سوال در 3 وجه می باشد. و بر اساس طیف لیکرت(بسیار کم تا بسیار زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده86/0 است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مشارکت شهروندان:

پرسشنامه استاندارد به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه اي غیر انتفاعی و براساس آگاهی هاي فردي و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می¬باشد(حسینی،1387،ص 34).

رضایت شهروند:

رضایتمندی احساسی مثبت است که در پی ارزیابی از میزان ارضای نیاز یا ارزیابی از میزان محرومیت نسبی» ممکن است بوجود اید. یعنی هرچه قدر محرومیت نسبی شدیدتر باشد.احساس نا رضایتی بیشتر است(حسینی، 1388).

مدیریت شهری:

برخی اوقات حتی مدیریت شهری معادل « مدیریت منابع عمومی» نیز تلقی شده و برای مدیریت محیطی هم پیشنهاد شده است. در جایی دیگر مدیریت شهری هم عرض «مدیریت خدمات عمومی» یعنی مترادف با ارائه خدمات عمومی است(پارکر ،2013).

مشارکت اقتصادی:

مشاركت اقتصادي بر تاثيرگذاري بر روند و شيوه توليد به لحاظ روابط حاكم بر اين روند و وسايل مادي توليد براي رفع نيازهاي مادي و افزايش توليد متمركز است كه در قالب مداخله و درگير شدن افراد در نظام تصميم گيري مربوط به تخصيص منابع اقتصادي و مشاركت در سياست توسعه اقتصادي نمود پيدا مي كند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مشارکت شهروندان بر اساس سولات 1 تا 23 در 3 وجه پرسشنامه که افراد به آن پاسخ می دهند سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه :

متغییر ها

منابع سوالات
رضايت شهروندان محقق ساخته

8

احساس تعلق اجتماعي شهروندان

محقق ساخته 8
مشاركت شهروندان محقق ساخته

7

کل سوالات

23

مشاركت

از دیدگاه جامعه‌شناسی، مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر می‌شود، حائز اهمیت است. از این نظر، مشارکت، فرآیند سازمان یافته‌ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و داوطلبانه دست می‌زند.

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، مشارکت معادل کسب قدرت است. بنابراین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی به طور گسترده مستلزم دارا بودن قدرت جمعی مشترک سیاسی است.

از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، مشارکت پدیده‌ای ذهنی و فرآیندی از خود آموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است. از دیدگاه مدیریتی، مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی و فعالیت‌های گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک است.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد مشارکت شهروندان(1395)”