پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی (2000)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد کار تیمی  توسط لنچیونی در سال 2000 ساخته شد. این پرسشنامه در برگیرنده 19 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت کار تیمی را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه 5 بعد(تعهد اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده، هدفمندی) دارد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی (2000)

پرسشنامه استاندارد کار تیمی  توسط لنچیونی در سال 2000 ساخته شد. این پرسشنامه در برگیرنده 19 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت کار تیمی را مورد سنجش قرار می دهد.پرسشنامه 5 بعد(تعهد اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده، هدفمندی) دارد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعاریف نظری

پرسشنامه استاندارد اصولا کار تیمی برای سازمان ها ایجاد وفاداری، نوآوری، انعطاف پذیری و کارائی را به ارمغان می آورد. اثرات کار تیمی هم در سطح سازمانی، هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی مشهود است. از جمله این تاثیرات، تضمین کیفیت، تسریع امور، نوآوری، رفتار کارآمدتر، گسترش ظرفیت های کاری، توسعه شخصیت، توسعه حساسیت اجتماعی و . . . می باشد(ماروسی و بنسیک ، 2009). در تعریف تیم کاری آمده است که گروهی نسبتاً پایدار است که اعضای آن هدف های مشترک دارند، به هم وابسته اند و به عنوان یک واحد کاری در برابر کل سازمان پاسخگو هستند(قلاوندی و همکاران، 1393).

بر مبنای دیدگاه لنچیونی و با توجه به مبانی موجود، برای اندازه گیری کار تیمی  چهار بعد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

تعهد  : منظور از تعهد، پایبند بودن به تصمیمات و برنامه ها است، به طوری که همه به وضوح در آن ها مشارکت کنند گویی که انگار آن تصمیم به اتفاق آراء گرفته شده است.

اعتماد : اطمینان و پشت گرمی اعضای تیم از حسن نیت همکاران و اعتقاد به اینکه در گروه نیازی به پائیدن دور و بر و حالت دفاعی به خود گرفتن نیست.

مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری درک مشترک مبنی بر افزایش رفتارهای اخلاقی در میان کارکنان و مثابه آن رشد و تعالی اعضاء تعریف می کند.

 برخورد سازنده  : بحث های سازنده ای که در آن افراد در کوتاه ترین زمان به بهترین راه حل می رسند.

هدفمندی : حالتی است که در آن افراد، هدف ها و نصاب های تیمی را بر نیازهای فردی ترجیح می دهند(بالداچینو ، 2008).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

تعهد : میزان تعهد بر اساس سوال 1 تا 4 پرسشنامه استاندارد کار تیمی سنجیده می شود.

 اعتماد: میزان اعتماد بر اساس سوال 5 تا 8 پرسشنامه استاندارد کار تیمی سنجیده می شود.

مسدولیت پذیری: میزان مسئولیت پذیری بر اساس سوال 9 تا 12 پرسشنامه استاندارد سنجیده می شود.

برخورد سازنده: میزان برخورد سازنده بر اساس سوال 13 تا 16 پرسشنامه استاندارد کار تیمی سنجیده می شود.

هدفمندی: میزان هدفمندی بر اساس سوال 17 تا 19 پرسشنامه استاندارد کار تیمی سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

  سوالات
تعهد

4-1

اعتماد

8-5
مسئولیت پذیری

12-9

برخورد سازنده

16-13
هدفمندی

19-17

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی (2000)”