پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان
تعریف عملیاتی
فرمت
تعریف مفهومی متغیر
منبع
تعداد مولفه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه
تعداد صفحه

سال انتشار میلادی
تعداد سوالات

توضیحات

پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)

پرسشنامه ارزش درک شده خرید توسط کارپنتر و همکاران در سال ساخته شد و دارای 15 سوال می باشد.و هدف ان بررسی میزان ارزش درک شده از خرید می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خرید به بررسی کالا و خدمات جهت دریافت آن و به قصد انجام فعالیت بازرگانی گفته می‌شود. خرید کردن یک فعالیت انتخابی و سپس دریافتی است. زمینه این نوع فعالیت‌ها می‌تواند گاه برای پر کردن اوقات فراغت و یا مسائل اقتصادی باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد ارزش درک شده خرید نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامة ارزش درک شده خرید می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

ارزش درک شده مشتری

ارزشی است که مشتری با خرید یک محصول متوجه آن می شود و آن را درک می کند. او تفاوتی را بین مجموع مزایای به دست آمده  و هزینه ای که کرده است می یابد. این مساله، یعنی شناخت این تفاوت، با توجه به درک مشتری و هزینه هایی است که او برای آن پرداخت کرده است.منظور از ارزش مشتری درک شده در اینجا، رضایت حاصل از ارضای نیازهای یک مشتری بالقوه توسط یک محصول یا خدمات می باشد.

خب، بعد از این، مشتری دوباره همان محصول را خرید می کند، چرا که در می یابد که چیزی از این  محصول به دست می آورد. از این روست که بعضی بازاریابان در شعارهای خود، تحویل این نوع ارزش را به مشتری مورد تاکید قرار می دهند. به فرمول ساده زیر توجه نمایید:

ارزش درک شده توسط مشتری =مجموع هزینه های درک شده -مجموع مزایای درک شده

ارزش درک شده

ارزش ادراك شده به عنوان ارزیابی کلی مشتري از سودمندي کالا یا خدمت بر اساس برداشت از آنچه دریافت میشود و آنچه هزینه میشود تعریف شده است ارزش ادراك شده خود داراي ابعاد مختلفی از جمله ارزش مؤسسه، ارزش کارکنان، ارزش کیفیت، ارزش قیمت، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی است. زیتامل بیان میکند که ارزش ادراك شده، فردي و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف  کنندگان متفاوت است.

علاوه بر این یک مشتري ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگري به گونهاي دیگر ادراك کند باید توجه شود که ارزش ادراك شده صرفأ دریافت ارزش واقعی نیست بلکه آن چیزي است که مشتري برداشت میکند و این برداشت ممکن است با واقعیت متفاوت باشد. آنچه مشتري درك میکند در رفتار و عملکردش بسیار مؤثر است و در واقع شکل دهنده ي عملکردش میباشد.

بنابراین توجه مؤسسات به ارزش ادراك شده – به دلیل تعیینکننده بودن در چگونگی عملکرد آنها و نقشی که این عملکرد در بقا و عدم بقاي مؤسسات دارد – حائز اهمیت می باشد.

  • رضایت از خرید
5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)”