پرسشنامه تاب آوری كانر- ديويدسون (CD-RISC)

9,900 تومان

پرسشنامه تاب آوری: این پرسشنامه توسط كانر- ديويدسون (2003) ارائه شده است. دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری بر اساس مولفه های شایستگی / استحکام شخصی(۲۴-۱۲-۱۱-۲۵-۱۰-۲۳-۱۷-۱۶)، اعتماد به غرایز شخصی(۲۰-۱۸-۱۵-۶-۷-۱۹-۱۴)، تحمل عواطف منفی(۱-۴-۵-۲-۸)، مهار(۲۲-۱۳-۲۱) و معنویت در افراد(۳-۹) مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد.

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری كانر- ديويدسون (CD-RISC)

پرسشنامه تاب آوری: این پرسشنامه توسط كانر- ديويدسون (2003) ارائه شده است. دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری بر اساس مولفه های شایستگی / استحکام شخصی(۲۴-۱۲-۱۱-۲۵-۱۰-۲۳-۱۷-۱۶)، اعتماد به غرایز شخصی(۲۰-۱۸-۱۵-۶-۷-۱۹-۱۴)، تحمل عواطف منفی(۱-۴-۵-۲-۸)، مهار(۲۲-۱۳-۲۱) و معنویت در افراد(۳-۹) مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت می باشد. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع می شوند. این امتیاز دامنه ای از 0 تا 100 را خواهد داشت. هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده خواهد و برعکس. نقطه برش این پرسشنامه امتیاز 50 می باشد. به عبارتی، نمره بالاتر از 50 نشانگر افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه این امتیاز بالاتر از 50 باشد، به همان میزان شدت تاب آوری فرد نیز بالاتر خواهد بود و برعکس. این پرسشنامه در مطالعات مختلفی در داخل کشور اعتبار یابی شده است از جمله می توان به پژوهش عباسی (1397) اشاره کرد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد تاب آوری: تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. همچنین تاب آوری به معنای مهارت ها و خصوصیات وتوان مندی هایی تعریف می شود، که فرد را قادر می سازد با سختی ها، مشکلات و چالش ها سازگار شود. هر چند برخی از ویژگی های مرتبط  با تاب آوری را می توان یاد داد و تقویت نمود. با یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست : حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راه برد های فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خلاص شدن از موانع درونی (آلورد و همکاران، 2006).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

تاب آوری: تاب آوری نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه تاب آوری كانر- ديويدسون (2003) به دست می­آورد.

مولفه های پرسشنامه :

خرده مقیاس ها

شماره سوالات
شایستگی / استحکام شخصی

۲۴-۱۲-۱۱-۲۵-۱۰-۲۳-۱۷-۱۶

اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی

۲۰-۱۸-۱۵-۶-۷-۱۹-۱۴
پذیرش عواطف مثبت، عوطف امن

۱-۴-۵-۲-۸

مهار

۲۲-۱۳-۲۱
معنویت

۳-۹

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه تاب آوری كانر- ديويدسون (CD-RISC)”