پرسشنامه هویت سازمانی (چنی؛1983)

4,900 تومان

پرسشنامه هویت سازمانی: برای بررسی هویت سازمانی از پرسشنامة استاندارد بر اساس مدل چنی(1983) بهره گرفته شد. این پرسشنامة مشتمل بر 18 گویه بود که به گونة تفکیکی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت هویت سازمانی را در سه بعد عضویت(احساس همبستگی)، وفاداری(حمایت از سازمان و شباهت(ادراک مشخصه های مشترک) را می سنجد. این پرسشنامه در مطالعات مختلفی همچون نصراصفهانی و آقاباباپور دهکردی(1392)، گرستوم(2015)، تعجبی(1395) مورد استفاده و اعتباریابی قرار گرفته است.

توضیحات

پرسشنامه هویت سازمانی (چنی؛1983)

پرسشنامه هویت سازمانی: برای بررسی هویت سازمانی از پرسشنامة استاندارد بر اساس مدل چنی(1983) بهره گرفته شد. این پرسشنامة مشتمل بر 18 گویه بود که به گونة تفکیکی و بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت هویت سازمانی را در سه بعد عضویت(احساس همبستگی)، وفاداری(حمایت از سازمان و شباهت(ادراک مشخصه های مشترک) را می سنجد. این پرسشنامه در مطالعات مختلفی همچون نصراصفهانی و آقاباباپور دهکردی(1392)، گرستوم(2015)، تعجبی(1395) مورد استفاده و اعتباریابی قرار گرفته است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هویت سازمانی:

پرسشنامه استاندارد مفهوم هويت سازماني كه در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد، شامل ويژگي هاي يك سازمان است كه اعضا آنها را به منزلة ويژگي هاي هسته اي، منحصر به فرد و مستمر سازمان درك كرده اند. هويت سازماني سعي در پاسخ به اين سؤال دارد كه « ما»، به مثابة يك سازمان، چه كساني هستيم؟ (تعجبی، 1395).  با توجه به مواجهة فزايندة سازمان ها ي كنوني با مسأله تغيير و به منظور ادارة هرچه بهتر محيط پيچيده و متلاطمي كه سازمان ها ناگزير از فعاليت در آنند، ارايه تعريفي از هويت سازماني مهم است(گرستوم، 2015).

هویت سازمانی به عنوان درجه ای از تعیین هویت فردی شخص با سازمان تعریف می شود. این رویکرد به هویت سازمانی بر سه بعد اصلی تأکید دارد: اولین ویژگی، حس تعلقی است که از اهداف مشترک با احساسات کارکنان یا کسانی که وظایفشان نیازهای فردیشان را تامین می کنند ، منتج می شود. دومین ویژگی وفاداری، است که به نگرش ها و  رفتارهایی اشاره می کند که از اهداف سازمان پشتیبانی می کنند یا از سازمان در مقابل خارجی ها دفاع می کنند. در نهایت بعد سوم ویژگی های مشترکی است که به عنوان یک شباهت مشترک بین فرد و دیگران درون سازمان به کار برده می شود(بریت، 2014).

عضویت:

عضویت یا احساس پیوستگی – احساس تعلق ،پیوستگی و کشش احساسی، ارجاع به خود به عنوان عضوسازمان و افتخار به عضویت در سازمان است.

وفاداری:

که به معنی حمایت و دفاع فرد از سازمان و اشتیاق به تحقق اهداف سازمانی است.

مشابهت:

تشابه یا ادراك از داشتن ویژگی های مشترك یا احساس همگونی و مشابهت به این معنی که کارمند این احساس و ادراک را داشته باشد که اهداف و علایق مشترک با دیگر اعضای سازمان دارد(امیرخانی و آغاز، 1390)..

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

هویت سازمانی:

ميزان هویت سازمانی بر اساس سوال‌هاي 1 تا 18 پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بر اساس مدل چنی(1983) سنجيده مي‌شود.

عضویت(احساس همبستگی):

ميزان عضویت بر اساس سوال‌هاي 1 تا 6 پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بر اساس مدل چنی(1982) و از طریق سوال های(از اینکه عضو هیات علمی این سازمان هستم بسیار سربلندم؛ من اغلب خودم را برای دیگران با گفتن چنین جملاتی توضیح می دهد «من برای این سازمان کار می کنم» یا «من عضوی از این سازمان هستم؛ من بسیار مسرورم که این دانشگاه را در مقایسه سازمان دیگر برای کار انتخاب کردم؛ من بسیار مایلم بقیه زندگی شغلی ام را در این سازمان بگذرانم؛ من احساس می کنم که دانشگاه برایم اهمیت قائل است و من هویتم را از این دانشگاه گرفته ام) سنجيده مي‌شود.

وفاداری(حمایت از سازمان):

ميزان وفاداری بر اساس سوال‌هاي 7 تا 12 پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بر اساس مدل چنی(1982) و از طریق سوال های(من کار کردن برای دانشگاه را ادامه می دهم حتی اگر نیاز به پول نداشته باشم ؛ سرنوشت و نتایج فعالیت های دانشگاه برایم اهمیت دارد ؛ من در گفتگو با دوستانم دانشگاه را به عنوان سازمانی خوب برای کار توصیه می کنم ؛ به طور کلی مشکلات دانشگاه را مشکلات خودم در نظر می گیرم ؛ من از اینکه تلاش زیادتر از حد مورد انتظار برای کمک به موفقیت سازمان انجام دهم راضی نیستم ؛ من از اینکه دیگران در خارح از سازمان انتقاد می کنند ناراحت می شوم)سنجيده مي‌شود.

شباهت(ادراک مشخصه های مشترک):

ميزان شباهت بر اساس سوال‌هاي 13 تا 18 پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بر اساس مدل چنی(1982) و از طریق سوال های(من احساس وفاداری کمی به دانشگاه دارم ؛ واقعاً سرنوشت دانشگاه برایم اهمیت دارد؛ به طور کلی کسانی که در این دانشگاه کار می کنند به دنبال اهداف یکسانی هستند؛ من اشتراکات زیادی با سایر اعضای هیات علمی دانشگاه دارم؛ من دریافتم که ارزش های من و ارزش های سازمان بسیار شبیه به هم هستند ؛ به خاطر این که بسیاری از اعضاء حس تعلق و وابستگی به این دانشگاه دارند این سازمان را یک خانواده بزرگ می دانم) سنجيده مي‌شود.

مولفه های پرسشنامه :

هویت سازمانی

تعداد سوالها شماره سوالها
عضویت(احساس همبستگی) 6

1 تا 6

وفاداری(حمایت از سازمان)

6 7 تا 12
شباهت(ادراک مشخصه های مشترک) 6

13 تا 18

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه هویت سازمانی (چنی؛1983)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فصل دوم پایان نامه + منابع جدید(2020-2019-2018)خرید و دانلود
+