آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)

6,000 تومان

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک (بک و ستیر، 1978، بک ،ستیر، براون و اپستین، زیر چاپ) یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است. یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (1976) نام برده است.SCT   از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد  مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص.

توضیحات

آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)

پرسشنامهآزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک (بک و ستیر، 1978، بک ،ستیر، براون و اپستین، زیر چاپ) یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است. یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (1976) نام برده است.SCT   از این جهت با پرسشنامه های عزت نفس و خودپنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد خود را با دیگرانی که می شناسد  مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص.

نمره گذاری و نرمهای بدست آمده بوسیله بک ودیگران برای جامعه غیر ایرانی (بیماران مضطرب و افسرده)

پایائی:

پایایی آزمون مفهوم خویشتن بک به دو روش همسانی درونی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفته، و در روش ارزیابی همسانی درونی، پایایی آن 80/0 و در روش بازآزمایی 88/0 محاسبه و گزارش شده است (بک و استیر ، 1987) که نشان دهنده پایایی معتبر این آزمون می باشد.

اعتبار (روایی)

همچنین بررسی روایی این آزمون با اجرای همزمان نشانگر همبستگی 55/0 می باشد که به لحاظ آماری از معتبر بودن آن حکایت دارد ( CCT,1989 ).

 

نمره گذاری

موارد از 1 تا 5 نمره گذاری می شوند.

موارد از پائین به بالا یا از بالا به پائین ، بسته به بار ارزشی خود پنداره نمره گذاری می شوند.

جمع موارد :   جمع خود پنداره مثبت.

دامنه نمرات :   125 -25

پرسشنامه استاندارد

هنجارها

گروه نمونه

تعداد میانگین

انحراف معیار

اختلال اضطراب

57 35/76 62/9
اختلال هراس 71 00/76

42/9

افسردگی اساسی ( تک دوره ای)

52 77/74 71/9
افسردگی اساسی (تکرار شونده) 130 57/71

74/10

آگاهی از خویشتن، جدا از افکاری است که در نقطه‌ای از زمان در حال روی دادن هستند. بدون خویشتن‌آگاهی، فرد، افکاری را که در حال روی دادن هستند به‌عنوان خویشتن درک و باور می‌کند. خویشتن‌آگاهی به یک فرد امکان انتخاب افکاری که اندیشیده می‌شوند را به‌جای اندیشیدن افکار برانگیخته از رویدادهای انباشته‌شده که منجر به شرایط آن لحظه می‌شوند، می‌دهد. خویشتن‌آگاهی موجب لحظاتِ خاموشِ ظهور، با درک و آگاهی خویشتن از متفکربودن فکرها، به‌جای اندیشه‌هایی که لحظهٔ آگاهی را پر می‌کنند می‌شود. خویشتن‌آگاهی از خودآگاهی متمایز است. خود اگاهی به شناخت عمیق و احساس و ادراک اشاره می کند.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)”