پرسشنامه استاندارد سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین (خسروی، 1393).

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین توسط خسروی در سال  1393ساخته شده است.پرسشنامه دارای 18 سوال در 3 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد

توضیحات

پرسشنامه استاندارد سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین (خسروی، 1393).

پرسشنامه استاندارد سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین توسط خسروی در سال  1393ساخته شده است.پرسشنامه دارای 18 سوال در 3 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. آلفاي کرونباخ بيش از 7/0 محاسبه گردد

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات: واژه پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات را اینگونه تعریف نموده اند که با توجه به تغییر و تحولات فزاینده، فن آوری اطلاعات نیز به صورت مستمر رشد و توسعه یافته و در حال تغییر می باشد. حال استفاده کنندگان فن آوری اطلاعات می بایست خود را با این تغییرات وفق دهند تا به بهترین شیوه از مزایای آن سود برند(بیایودری و پینسونایولت  ، 2005).؛ به نقل از خسروی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

اين متغیر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین را از ديدگاه کارکنان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران مورد سنجش قرار مي دهد. اين بخش براساس مقاله بیس لاتین هاشیم و همکاران (2012) مي باشد.

مولفه های پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
بهره مندی از فن آوری اطلاعات

1 تا 6

پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات

7 تا 14
استفاده از  فن آوری اطلاعات

15 تا 18

فن آوری اطلاعات

فناوري اطلاعات دنياي جديدي از علوم را عرضه کرد .عبارت فناوري اطلاعات (IT) يا به تعبير کاملتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) فن آوري اطلاعات و ارتباطات ITC چيست نگاهي به تعاريف بنيادي فن آوري اطلاعات IT مخفف عبارت انگليسيInformation & Communication Technology است .منظور از آن مجموعه ابزارها و روش هاي لازم براي توليد، پردازش، نگهداري، توزيع و انهدام سيستم هاي مبتني بر اطلاعات به معني فراگير آن (شامل متن، صوت و تصوير) است و به مجموعه اي گفته مي شود.

اجزاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT که داراي يکي از اجزاي زير باشد:

– سخت افزار (Hard ware)

– نرم افزار (Software)

– سيستم هاي ارتباطي (Communication Systems)

در ابتدا چند واژه اصلي در مقوله فناوري اطلاعات، تعريف و تفاوت بين آنها را به منظور روش شدن بحث، تشريح مي کنيم.

داده data :

بر اساس تعاريف موجود در منابع،‌ مي توان چنين داده يا ديتا DATA را تعريف نمود :

داده ها گروهي از نمادها،‌کلمات، اعداد، نمودارها و حقايق گسسته و بي مفهومي هستند که رخدادها را نشان مي دهند.

داده ها حقايقي هستند که از طريق مشاهده و‌تحقيق بدست مي آيند. مواد خامي که هنوز پردازش نشده اند مانند تاريخ و مقدار يک صورتحساب، تعداد پرسنل شرکت،‌ جزئيات ليست حقوق. در مثال ساده تر ؛ تاريخ تولد شما در ابتدا در برابر سن شما يک داده محسوب مي شود که براي استفاده پس از پردازش و اعلان سن شما به اطلاعات بدل مي شود

اطلاعات Information :

اطلاعات را بر اساس تعاريف موجود در منابع،‌ مي توان چنين تعريف نمود :

اطلاعات، داده هاي پردازش شده و حقايقي با مفهوم هستند که به توصيف و تعريف داده ها مي پردازند و توسط گيرنده پيام درک و تفسير مي شوند.

در واقع داده ها با افزودن۵ ويژگي شامل زمينه (Context) ، طبقه بندي (Categorization) ، محاسبه (Calculation) ، اصلاح (Correction) ، و جمع شدگي (Condensation) ، به اطلاعات تبديل مي شوند.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد سنجش واکنش به فنآوری اطلاعات نوین (خسروی، 1393).”