پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید(1397)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید توسط ساداتی در سال97 ساخته شد و پرسشنامه6سوال در یک بعد و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده857/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید

پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید توسط ساداتی در سال97 ساخته شد و پرسشنامه6سوال در یک بعد و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده857/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رضایتمندی مشتریان از خرید

رضایتمندی مشتری یکی از مباحث مهم و حیاتی برای سازمانهای امروزی است. امروزه شکست یا موفقیت سازمان بر اساس رضایت مشتریانش از محصولات یا خدمات شرکت تعیین میشود. زیرا شناسایی نیازهای مشتری و تامین رضایت مشتری، باعث حفظ و نگهداری مشتری برای سازمان می شود. یک سازمان آینده نگر لازم است نگاه موشکافانه ای به موضوعات مرتبط با رضایت مشتری داشته باشد. در واقع رضایت عبارتست از ارزیابی و سنجش یک مشتری از تجربه ای که بعد از استفاده از یک محصول یا خدمت بدست می آورد، نتیجه رضایت به عنوان مطلوبیت مصرفی معرفی و تبیین می شود (علی، 2014).

رضايت عبارت است از احساس مطلوب مشتری که درنتیجه ادراك وی از عملکرد متناسب محصول يا خدمت با انتظارات وی به وجود می آيد و در واقع  رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا يا دريافت خدمات ايجاد می شود( لیانگ و ژانگ ، 2012 )؛

بر اساس نظریه انتظار، رضایت مشتری به عنوان یک واکنش موثر به  خرید و یا خدمات مورد توجه است و زمانی که مشتریان اطمینان حاصل کنند که یک وب سایت آنچه که انتظار دارند را ارائه می دهد، احساس رضایت می کنند. می توان نتیجه گیری کرد که کیفیت نتیجه عامل تعیین کننده معامله و بیداری  احساسات رضایت مشتریان، است (چانگ و چن ، 2009؛ کالیر و بینستوک، 2006).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان سنجش پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خرید با استفاده از گویه های 1تا 6 در پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید با پاسخدهی افراد سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
رضایتمندی مشتریان از خرید سادات(1397)

6-1

 

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد رضایتمندی مشتریان از خرید(1397)”