پرسشنامه اخلاق حرفه ای(گریگوری و همکاران؛1990)

9,900 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای این ابزار به وسیله گریگوری، سی، پت در سال 1990 به همین منظور ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار،  6 پرسش، پشتکار و جدیت در کار، 6 پرسش، روابط سالم و انسانی در محل کار، 6 پرسش، روح جمعی و مشارکت در کار، 5 پرسش. پرسشنامه اخلاق کار از 5  گویه در ظبف پنج درجه ای لیکرت(همیشه این طورم، بیش تر وقت ها این طورم، بعضی وقت ها این طورم، بندرت این طورم، ابداً این طور نیستم، تشکیل شده است.

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه ای(گریگوری و همکاران؛1990)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای این ابزار به وسیله گریگوری، سی، پت در سال 1990 به همین منظور ساخته شده است. ابعاد چهارگانه اخلاق کار از نظر پتی (1990) عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار،  6 پرسش، پشتکار و جدیت در کار، 6 پرسش، روابط سالم و انسانی در محل کار، 6 پرسش، روح جمعی و مشارکت در کار، 5 پرسش. پرسشنامه اخلاق کار از 5  گویه در ظبف پنج درجه ای لیکرت(همیشه این طورم، بیش تر وقت ها این طورم، بعضی وقت ها این طورم، بندرت این طورم، ابداً این طور نیستم، تشکیل شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مجموعه‌اي از قوانين كه در وهله اول از ماهيت حرفه و شغل به دست می آيد.

پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای، يك فرايند تفكر عقلانی است كه مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمانها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد.

رفتاري متداول در ميان اهل يک حرفه است.

مديريت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور از اخلاق حرفه ای  نمره­اي است كه کارکنان به سوالات23 گویه ای پرسشنامة اخلاق حرفه ای می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع

سوالات

دلبستگی و علاقه به کار

(گریگوری و همکاران؛1990) 1 تا 6
پشتکار و جدیت در کار (گریگوری و همکاران؛1990)

7 تا 12

روابط سالم و انسانی در محل کار

(گریگوری و همکاران؛1990) 13 تا 18
روح جمعی و مشارکت در کار (گریگوری و همکاران؛1990)

19 تا 23

هدف آموزش اخلاق حرفه ایی

• محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايی را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود.
• تصحیح و تقویت انگیزش
• ارتقاء مهارت
• افزایش توان وتحول نگرش

مبانی اخلاق حرفه ای و انتظارات اجتماعی

• وفاداری
• احساس مسؤليت اجتماعی
• صداقت و راستگويی
• انصاف و برابری
• امانت داری

ویژگیهای افرادی که اخلاق حرفه‌ای دارند:

• مسئوليت‌پذيری
در اين مورد فرد پاسخ‌گوست و مسئوليت تصميم‌ها و پيامدهاي آن را می پذيرد؛ سرمشق ديگران است؛ حساس و اخلاق‌مند است؛ به درستکاري و خوشنامي در کارش اهميت می دهد؛ برای ادای تمام مسئوليت‌های خويش کوشاست و مسئوليتی را که به عهده می گيرد، با تمام توان و خلوص نيت انجام می دهد.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اخلاق حرفه ای(گریگوری و همکاران؛1990)”