پرسشنامه تغییر سازمانی (چییانگ ؛2011)

5,900 تومان

پرسشنامه تغییر سازمانی: این پرسشنامه استاندار بوده و توسط چییانگ(2011) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه مذکور شامل 33 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه ابعاد ارتباطات، مشارکت، آموزش، تغییرات سازمانی ادراک شده، نگرش نسبت به تغییر، تعهد سازمانی می باشد، این پرسشنامه در پژوهش خورشیدی(1393) اعتباریابی شده است.

توضیحات

پرسشنامه تغییر سازمانی (چییانگ ؛2011)

پرسشنامه تغییر سازمانی: این پرسشنامه استاندار بوده و توسط چییانگ(2011) طراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه مذکور شامل 33 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه ابعاد ارتباطات، مشارکت، آموزش، تغییرات سازمانی ادراک شده، نگرش نسبت به تغییر، تعهد سازمانی می باشد، این پرسشنامه در پژوهش خورشیدی(1393) اعتباریابی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تغییر سازمانی: تغییر نام یک بازی درمدیریت امروز است .بازار،محصول وشرایط رقابتی به سرعت درحال تغییراست.اثربخشی و موفقیت سازمانها بستگی به سازگاری آنها با تغییرات دارد.تغییربدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند. می توان گفت تنها اصل ثابت درجهان تغییر می باشد یعنی دگرگونی ازوضعیت فعلی به وضعیت دیگر.حال الزامات تغییر در واقع وجوبی بر اعمال تغییرات در یک سازمان به منظور دستیابی به راندمان بیشتر می باشد(سینگ و گوپا، 2016).

ارتباطات: ارتباطات عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری ، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود (فرهنگی، 1383 : 17).

مشارکت: مشارکت بدین معناست که مدیران میل دارند در فرآیند تصمیم گیری با کارکنان سهیم باشند ، حال آنکه کارکنان می خواهند در مسئولیت این تصمیمات سهیم باشند (Chiang, 2011).

آموزش: آموزش عبارتند از: گسترش نگرش و دانش مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین (سیف، 1382).

تغییر سازمانی ادراک شده: مجموعه راه حل هایی ازگروههای مختلف در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان می دهند. در این متغیر، انعطاف پذری (انعطاف پذیری تغییر) ، اهمیت (شدت و اهمیت فرآیند تغییر) ، معنا (معنای تغییر) ، اثر (اثر تغییر بر شیوه های کنونی) و کنترل (کنترل شخص بر تغییر) است(Chiang, 2011).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

این پرسشنامه استاندارد با گویه های 1 الی 32 پرسشنامه ضمیمه اندازه گیری می شود.

مولفه های پرسشنامه :

متغیر

سوالات منبع

ارتباطات

1 الی 3

Chiang et al, 2010
مشارکت

4 الی 6

آموزش

7 الی 9

تغییرات سازمانی ادراک شده

چابکی

10 الی 13
معناداری

14 الی 16

نفوذ

17 الی 20

اهمیت

21 الی 23

کنترل

24 الی 26

نگرش نسبت به تغییرات

27 الی 30
تعهد سازمانی

31 الی 33

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

فرمت

تعداد صفحه

الفای کرونباخ

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه تغییر سازمانی (چییانگ ؛2011)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *