پرسشنامه استاندارد بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)توسط گونزالسطراحی شده و داری 8 سوال می باشدو هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)توسط گونزالسطراحی شده و داری 8 سوال می باشدو هدف از طراحی این پرسشنامه بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه بودجه بندي بر مبناي صفر را اینگونه تعریفمی کند پیتر فیریک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه اي است که هر مدیر را ملزم میکند که به نحوي کامل ، مشروح و مستدل در خواست بودجه خود را از پایه صفر زیر ا مبنا صفر است  توجیه کند و مسئول اثبات این امر است که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند

در ظاهر بودجه ریزي بر مبناي صفر باعث می شود که بتوان اولویتهاي بودجه را به شیوه هاي بهتري تعیین کرد و کارآئی سازمان را بالا برد، ولی واقعیت این است که چنین کاري باعث می گردد تا مقدار بیشتري کارهاي دفتري انجام شود و احتمالاٌ روحیه افراد و مدیرانی که باید براي اقلام هزینه هاي پیشنهادي دلایل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد که در نتیجه موجودیت برخی از هزینه هاي زیر سوال خواهد رفت به همین دلیل استکه در زمان کنونی نسبت به سالهاي پیشین کمتر از این بودجه بندي استفاده می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بودجه بندی بر مبنای صفر نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 8گویه ای پرسشنامة بودجه بندی بر مبنای صفر می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

    سوالات
بودجه بندی بر مبنای صفر

8-1

بودجه بندی بر مبنای صفر

به طور معمول در فرآیند تهیه بودجه، هزینه سال پیش که به مصرف رسیده یک نقطه آغاز به حساب می آید کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند و یا تهیه می کنند این است که چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیت هایی بر همان اساس چه اقلامی را باید اضافه نمود.

این کار باعث می شود مدیریت برای ادامه یا توقف نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد ( به ویژه زمانی که به سبب تغییرات محیطی یا تغییری که در هدف های سازمان رخ داده مساله مفید بودن آن قلم فعالیت، دیگر مطرح نیست ) در بودجه بندی برمبنای صفر، که نقطه مقابل بودجه افزایشی است،

تعدیل بودجه بر تفاوت بین سال جاری و سال بودجه ای متمرکز است لذا اطلاعات گذشته در مورد هزینه ها و کارهای انجام گرفته برای بررسی میزان تغییر برنامه در سال آینده به کارگرفته می شود. بودجه بندی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقیصه را بر طرف کند ZBB تعدیل مجدد هر فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت و یا برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر هزینه ها به جای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند از صفر شروع می شود. با چنین بودجه ای برای هر ریالی که مصرف می شود باید توجیه منطقی وجود داشته باشد.

بودجه بندی بر مبنای صفر

در بودجه بندی بر مبنای صفر، تحلیل گر بودجه طبعاً اطلاعاتی راجع به سطوح هزینه های گذشته و کارهای انجام شده درخواست خواهد نمود اما این داده ها مبنای کار او نخواهد بود و آنها را در این مورد نادیده خواهد گرفت. پیتر فیر نویسنده کتاب بودجه بندی بر مبنای صفر و صاحب مقاله ای جالب در این زمینه در سال 1973 در مجله هاروارد بیزینس ری و یو، بودجه بندی بر مبنای صفر را چنین توصف کرده است « یک برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه ای است که هر مدیر را ملزم می کند که به نحوی کامل، مشروح و مستدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر ( زیرا مبنا صفر است ) توجیه نماید و مسئول اثبات این امر باشد که چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند؟ »

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)”