پرسشنامه استاندارد مولفه های چابکی زنجیره تامین

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد چابکی زنجیره تامین توسط حجت در سال  1394 به ان پرداخت و دارای 28سوال در9 مولفه (پاسخگویی؛ انعطاف پذیری ، سرعت، فناوری اطلاعات، توسعه مهارتهای کارکنان، مجازی سازی ،تغییر در ملاکهای رقابت ، تغییر در نیاز های مشتری ،تغییر در فناوری) می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده80/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد مولفه های چابکی زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد چابکی زنجیره تامین توسط حجت در سال  1394 به ان پرداخت و دارای 28سوال در9 مولفه (پاسخگویی؛ انعطاف پذیری ، سرعت، فناوری اطلاعات، توسعه مهارتهای کارکنان، مجازی سازی ،تغییر در ملاکهای رقابت ، تغییر در نیاز های مشتری ،تغییر در فناوری) می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده80/0 می باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پاسخگویی: گویه های آن عبارتند از: عکس العمل آنی به تغییرات، درک و پیش بینی تغییرات بازار، تلاش سازمان در راستای برطرف کردن نیاز مشتری، کیفیت بالا در طول عمر محصولات.

انعطاف پذیری: گویه های آن عبارتند از: انعطاف پذیری در محصول (مدل و حجم)، انعطاف پذیری در وضعیت و عملکرد کارکنان، انعطاف پذیری در قیمت، انعطاف پذیری در توزیع، انعطاف پذیری در تبلیغات.

سرعت: گویه های آن عبارتند از: سرعت در معرفی محصول به بازار، تحویل به موقع محصولات، سرعت در انطباق با تغییرات، سرعت در یادگیری ارائه خدمات.

فناوری اطلاعات: گویه های آن عبارتند از: به کارگیری شیوه های نوین فناوری اطلاعات، استفاده از تکنولوژی مناسب، توسعه امکانات و تسهیلات.

توسعه مهارت کارکنان: گویه های آن عبارتند از: جذب نیروی انسانی شایسته، توسعه شرایط محیط آموزش کارکنان، سیستم پاداش دهی جهت ایجاد تعهد و انگیزه، آگاهی کارکنان از سطح فناوری موجود در سازمان.

مجازی سازی: گویه های آن عبارتند از: همکاری با واحدهای خارج از سازمان (برون سپاری)، استفاده از سیستم سازمانی بدون مرز، ایجاد سازمان شبکه ای جهت ارتباطات درونی و بیرونی.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پرسشنامه چابکی زنجیره تامین نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 28گویه ای پرسشنامه چابکی زنجیره تامین می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

متغيرها

سوالات
پاسخگویی

3-1

انعطاف پذیری

9-4
سرعت

12-10

فناوری اطلاعات

14-13
توسعه مهارت کارکنان

18-15

مجازی سازی

22-19
تغییرات در ملاک های رقابت

24-23

تغییر در نیازهای های مشتری

26-25
تغییر در فناوری

28-27

ب) محرک های چابکی:

تغییرات در ملاک های رقابت: گویه های آن عبارتند از: افزایش ضریب نوآوری، افزایش فشار به واسطه هزینه، پاسخگویی رقبا به تغییرات، کاهش دوره معرفی محصولات جدید به بازار.

تغییر در نیازهای های مشتری: گویه های آن عبارتند از: تقاضای محصولات و خدمات شخصی و سفارشی، تحویل سریع و به موقع محصول به بازار، افزایش انتظارات کیفی، تغییر ناگهانی در کمیت و مشخصات سفارش.

تغییر در فناوری: گویه های آن عبارتند از: معرفی فناوری های جدید با کارایی بیشتر، سریعتر و به صرفه تر تولیدی.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد مولفه های چابکی زنجیره تامین”