پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی كانر و ديويدسون(2003)

4,900 تومان

پرسشنامه تاب اوری سازمانی توسط كانر و ديويدسون(2003)جهت اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تهديد، تهيه شده است كه محمدي (1384)آن را براي استفاده در ايران انطباق داده است.

توضیحات

پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی كانر و ديويدسون(2003)

پرسشنامه تاب اوری سازمانی توسط كانر و ديويدسون(2003)جهت اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تهديد، تهيه شده است كه محمدي (1384)آن را براي استفاده در ايران انطباق داده است.

اين پرسشنامه داراي 25 مادة پنج گزينه اي است كه گزينه هاي آن به ترتيب از 0 تا 4، نمره گذاري شده است. بدين صورت كه به گزينة هرگز، نمرة 0، گزينة بندرت ، نمرة 1، گزينة گاهي اوقات ، نمرة 2، گزينة اغلب ، نمرة 3 و گزينة هميشه ، نمرة 4 تعلق مي گيرد. و جمع نمرات مواد 26 گانه، نمرة كل مقياس را تشکیل مي دهد. مرضیه نصیر (1390) در مطالعه خود با عنوان رابطه ي راهبردهاي مقابله با استرس و تاب آوري با خوش بيني در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول نیز روایی و پایایی این ابزار را بررسی و تایید کرده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تعریف مفهومی تاب آوری :

گارمزی و ماستن (1991) تاب آوري را  یک فرايند، توانايي يا پيامد سازگاري موفقيت آميز با شرايط تهديد كننده تعريف كرده اند، تاب آوري صرفاً پايداري در برابر آسيبها يا شرايط تهديد آميز نيست) حالت انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناك نيست( بلكه شركت فعال و سازنده ي فرد در محيط است و مي توان گفت كه تاب آوري، توانمندي فرد در بر قراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناك مي باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد تاب‌آوری سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 25 گویه ای پرسشنامة تاب‌آوری سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تاب اوری سازمانی تک مولفه ای می باشد.

تاب اوری سازمانی

تاب آوری در سلامت و موفقیت سازمانی و همین طور در شکست های سازمانی نقش عمده ای ایفا میکند لذا برای تمامی مدیران توسعه تاب آوری دارای جایگاه ویژه و متضمن پایداری و موفقیت است.

تاب آوری در برابر بحرانها (Disaster Resilience) یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و کاربردی در مدیریت بحران در سالهای اخیر بوده است.  این مفهوم  به طرز گسترده ای در مورد جوامع تاب آور بکار گرفته شده است. محققان تلاش کرده اند تا ویژگی های جوامع تاب آور را شناسایی و راهبردهای ایجاد این جوامع را معرفی نمایند. در همین راستا اخیرا توجه نسبتا زیادی به سازمانهای تاب آور در برابر بحرانها به عنوان یکی از اجزای مهم تاب آوری اجتماعی صورت گرفته است. سازمانهای عمومی و خصوصی باید تلاش نمایند تا خودشان را در برابر بحرانها تاب آور نمایند.  سازمانهای تاب آور سازمانهایی هستند که به دلیل آمادگی و برنامه ریزی و انعطاف پذیری بالایی که در خود ایجاد می نمایند میتوانند بحرانها را با هرینه های کم پشت سر بگذارند.

تاب اوری سازمانی

همه سازمانها باید یکی از اهداف مهم و استراتژیک شان را تاب آوری در برابر بحرانها در نظر بگیرند و میزان دستیابی به این هدف مهم را مرتبا اندازه گیری کنند. مدلهای زیادی برای اندازه گیری تاب آوری سازمانی ارایه شده اند.  یکی از مدلهای اندازه گیری تاب آوری سازمانی توسط مک مانوس (McManus) ارایه شده است که مدل نسبتا جامعی است.  از نطر این مدل تاب آوری سازمانی دارای شاخصهایی می باشند که در سه محور اصلی عبارتند از:

محور های تاب آوری سازمانی

۱. شاخصهایی که میزان موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی (situational awareness) سازمان را اندازه می گیرند.

۲. شاخصهایی که آسیب پذیری های کلیدی (key stone vulnerabilities) سازمان را اندازه گیری می کنند.

۳. شاخصهایی که ظرفیت تطابق پذیری (adaptive capacity) سازمان را اندازه گیری می کنند.

منظور از موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی فهم و درک سازمان از محیط عملیاتی و عملکردی اش است که می توان ان را از طریق الف) توانایی سازمان در آینده نگری و استفاده از فرصتها، ب) توانایی شناسایی بحرانها و عواقب احتمالی آنها، ج) فهم دقیق عواملی که زمینه ساز بحرانها هستند، د) آگاهی و اطلاع از منابع درونی و بیرونی در دسترس، ه) شناخت درست از حداقل پیش نیازهای برای ادامه فعالیت سازمان، و) شناخت درست از انتظارات، تعهدات و محدودیتهایی که در ارتباط با گروههای ذینفع وجود دارد اندازه گیری نمود.

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی كانر و ديويدسون(2003)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *