پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(2004)

9,900 تومان

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها توسط آندره  در سال 2004طراحی شد.  44 سوال در 3 بعد طراحی شد.این پرسشنامهجهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (2004) طراحی شده است.

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(2004)

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها توسط آندره  در سال 2004طراحی شد.  44 سوال در 3 بعد طراحی شد.این پرسشنامهجهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیارها توسط آندری‌. ای. دیوال (2004) طراحی شده است.

وی جهت ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در بسیاری از سازمان‌ها در کشورهای مختلف جهان از این روش استفاده نموده است. چند نمونه از مطالعات وی عبارت‌اند از: ترغیب رفتار عملکردمدار برای نیل به نتایج برتر (2004)، نقش عوامل رفتاری و فرهنگ‌های ملی در ایجاد سیستم‌های مؤثر مدیریت عملکرد (2006)، تجزیه و تحلیل مدیریت عملکرد: مطالعه‌ای موردی در یکی از شهرداری‌های هلند (2006)، و تأثیر مدیریت عملکرد بر نتایج سازمانی یک بانک (2007).

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 44 گویه ای پرسشنامة ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
ساختاری

1 تا 14

رفتاری

15 تا 39
همسویی

40 تا 44

مدیریت عملکرد چیست؟

تقريباً هر سازماني، داراي نوعي سيستم مديريت عملكرد بوده كه از آن انتظار می‌رود که اهداف مهمی را در زمينه مديريت سرمایه‌های انساني برآورده سازد. اين اهداف عبارت‌اند از:

  • برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب؛
  • كمك به افراد در جهت گسترش مهارت‌هايشان؛
  • ايجاد و تقویت فرهنگ‌سازمانی؛
  • تعيين این‌که چه كسي مستحق ارتقاء است؛
  • تصمیم‌گیری درباره افرادي كه عملكردي ضعيف دارند؛
  • كمك به اجراي استراتژی‌های کسب‌وکار.

مدیریت عملکرد

عملكرد هر سازماني، تابع عملكرد منابع انساني آن سازمان و تعامل آن‌ها با منابع، امكانات و فناوری موجود در سازمان است. از سوي ديگر، عملكرد منابع انساني، تابع انگيزش و توانايي آن‌ها است. همچنین توانايي منابع انساني، خود تابع دانش شغلي و مهارت در كاربرد دانش مذكور در انجام وظايف و فعالیت‌های شغلي است. بعلاوه، انگيزش منابع انساني، تابع نگرش کارکنان و شرايط و موقعيتي است كه در آن كار می‌کنند. مديريت عملكرد را می‌توان فرآیندی تعریف نمود كه از طريق آن، اين توابع در سازمان بكار گرفته می‌شوند. به بياني ديگر، مديريت عملكرد مجموعه‌ای به هم‌پیوسته، از سیاست‌ها و اقداماتي است كه از طريق تمركز بر عملكرد فردي، موجب دستيابي به اهداف می‌شود.

ارزیابی عملکرد

ارزيابي عملكرد در مفهوم عام، به مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایي اطلاق می‌گردد كه به‌منظور افزايش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع، دستيابي به اهداف و شیوه‌های اقتصادی که توأم با كارايي و اثربخشي است، صورت می‌پذیرد. در حوزه­ منابع انسانی، اين شيوه عبارت است از: «سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد، در ارتباط با نحوه انجام وظايف در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آن‌ها به‌منظور رشد و بهبود».

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها آندره(2004)”