پرسشنامه استاندارد  استدلال اخلاقی( رست و همکاران؛1973)

9,900 تومان

پرسشنامه استدلال اخلاقی تحقیقات رست در زمینه تحول اخلاق، از جمله پژوهش های سرنوشت ساز به حساب می آید که به روش شناسی جدیدی در بخش قضاوت های اخلاقی انجامید. رست و همکاران (1973) ابتدا در پی دستیابی به روش عینی و قابل اعتمادتری برای سنجش قضاوت های اخلاقی بودند.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد  استدلال اخلاقی( رست و همکاران؛1973)

پرسشنامه استدلال اخلاقی تحقیقات رست در زمینه تحول اخلاق، از جمله پژوهش های سرنوشت ساز به حساب می آید که به روش شناسی جدیدی در بخش قضاوت های اخلاقی انجامید. رست و همکاران (1973) ابتدا در پی دستیابی به روش عینی و قابل اعتمادتری برای سنجش قضاوت های اخلاقی بودند.

روشی که در مقایسه با روش کلبرگ، وقت کمتری طلب می کند و نمره گذاری آن نیز ساده تر است. رست و همکاران او آزمونی عینی برای اندازه گیری سطوح مختلف تحول روانی ساختند و آن را آزمون تبیین مسائل نامگذاری کردند که شامل شش داستان است (کدیور، 1378).

این فرم کوتاه آزمون که شامل سه داستان می باشد. این داستان معماهای اخلاقی هستند و آزمودنی پس از هر داستان باید موارد درخواست شده را پاسخ گوید. فرم کوتاه این آزمون در پژوهشی با عنوان بررسی رشد وجدان اخلاقی دانش آموزان و رابطه آن با جو سازمانی به وسیله کدیور (1378) مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه در پژوهش مرادی(1395) اعتباریابی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

استدلال اخلاقی:

پرسشنامه استاندارد استدلال اخلاقی را می‌توان به عنوان فرآیندی توصیف کرد که طی آن فرد تلاش می‌کند تا تفاوت بین تعریف حق و ناحق را در شرایطی شخصی و با استفاده از منطق تعیین کند (مرادی، 1395).

 استدلال اخلاقی شامل دو مبحث توجه به پیمان اجتماعی و پایبندی به اصول اخلاقی است که رعایت اخلاق در راستای رفاه همگان و نفع همه، احترام به حرمت و فردیت افراد و رعایت اصول وجدانی فارغ از موقعیت اخلاقی از جمله مشخصه‌های این دو مبحث عنوان شده است(مهدیه، 1392).

 تعریف کلبرگ از قضاوت اخلاقی عبارت است از توانایی تصمیمات و قضاوت هایی که اخلاقی هستند (یعنی بر اساس اصول درونی) و مطابق با این قضاوت ها عمل می کنند (ترمینی و گلدن، 2007).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

استدلال اخلاقی: عبارت است از نمره ای که هر پاسخگو در پاسخ به پرسشنامه استدلال اخلاقی کسب می نماید.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
استدلال اخلاقی ( رست و همکاران؛1973)

1-12

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

پایایی پرسشنامه

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد  استدلال اخلاقی( رست و همکاران؛1973)”