پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان توسط فضلی در سال 1372 ساخته شد. پرسشنامه دارای  28 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان می باشد. این پرسشنامه شامل 28 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (کاملاً درست است، اغلب درست است، به درستی نمی دانم، اغلب درست نیست، به هیچ وجه درست نیست) است.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372)

پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان توسط فضلی در سال 1372 ساخته شد. پرسشنامه دارای  28 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان می باشد. این پرسشنامه شامل 28 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (کاملاً درست است، اغلب درست است، به درستی نمی دانم، اغلب درست نیست، به هیچ وجه درست نیست) است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هر فرد در ذهن خود، تصویرى از خویشتن دارد; به عبارت دیگر، ارزشیابى کلى فرد از شخصیت خویش را «خودپنداره» یا «خودانگاره» مى نامند. این ارزشیابى ناشى از ارزشیابى هاى ذهنى است که معمولا از ویژگى هاى رفتارى خود به عمل مى آوریم. در نتیجه، خودپندارى ممکن است مثبت یا منفى باشد.

شخص به تدریج، از روى تجربه هاى شخصى و تأثیر دنیاى خارج، نگرشى ثابت و پایدار از محیط و از خود و از ارتباط این دو با یکدیگر به دست مى آورد و بر اساس آن مسائل، زندگى را ارزیابى مى کند و براى مقابله با کاستى ها به کوشش مى پردازد. نگرش هاى فرد از حقایق زندگى، اخلاق، آرزوها و خواسته هاى او وابسته به تصویرى هستند که او از خود دارد

یعنى ارزشى که وى براى خود قایل است. به عبارت دیگر، تصور از خود، منشأ احساس امنیت شخص مى شود، و اگر مورد تهدید قرار گیرد، مانند این است که هسته اصلى وجودش مورد تهدید قرار گرفته است (میرکمالی،1378)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور  پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات28سوال پرسشنامة خودپنداره دانش آموزان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372)

1-28

خودپنداره دانش آموزان

خودپنداره یا خودانگاره (به انگلیسی self-concept) یکی از مفاهیم بسیار مهم در روانشناسی است. خودانگاره تمام آن درک و ذهنیت و احساسی است که یک فرد نسبت به خویشتن خویش دارد. این که فرد خود را در یک زمینه توانا یا ناتوان، در یک زمینه آگاه یا ناآگاه بداند و اینکه خود را نسبت به اطرافیان در چه جایگاهی بداند تشکیل دهنده خودانگاره فرد است.

خودانگاره با عزت نفس متفاوت است، خودانگاره جزء شناختی و توصیفی از شخصیت یک فرد است (مثلاً: من دونده سریعی هستم) اما عزت نفس نوعی ارزیابی و ابراز عقیده در این باره است (مثلاً: من احساس خوبی نسبت به دونده سریع بودن دارم

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد خودپنداره دانش آموزان (فضلی؛1372)”