پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی بانک(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی توسط محقق ساخته شده در سال 1396ساخته شده است و دارای 5 سوال در 1بعدمی باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 845/. می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی بانک

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی توسط محقق ساخته شده در سال 1396ساخته شده است و دارای 5 سوال در 1بعدمی باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 845/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد مفهوم تعهد سازمانی در کارمندان اخیراً در ادبیات تحقیق به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. داشتن طرح و هدف در سازمان به تنهایی اثربخشی سازمان را تأمین نمی­کند، ولی اگر شروط زیربنایی نیز وجود داشته باشد، اعضای سازمان به سختی و بدون رغبت از اهداف سازمان حمایت خواهند کرد.

واژه­ی تعهد سازمانی یک واژه­ی چندبعدی است که شامل اشتیاق به حفظ عضویت خود در سازمان، اعتقاد به قول ارزش­ها و اهداف سازمان و علاقه به جد و جهد در قبال سازمان باشد.

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی یک واژه­ی چندبعدی است که شامل اشتیاق به حفظ عضویت خود در سازمان، اعتقاد به قول ارزش­ها و اهداف سازمان و علاقه به جد و جهد در قبال سازمان باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش تعهد سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 5گویه ای پرسشنامة تعهد سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
تعهد سازمانی

1 تا 5

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی چیست

به زبان ساده تعهد سازمانی، تعلق خاطری است هر یک از کارکنان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند احساس می‌کند. تعهد سازمانی را می‌توان با میزان آمادگی افراد یک سازمان به درونی کردن ارزش‌های سازمان اندازه‌گیری کرد. علاوه بر این تعهد سازمانی را می‌توان بر حسب درجه‌ی تکمیل مسئولیت‌ها و وظایف کارکنان مورد ارزیابی قرار داد. اندازه‌گیری تعهد سازمانی با مشاهده‌ی رفتار افراد در محل کار نیز امکان‌پذیر است.

الن و مایر (Allen and Meyer)، در دهه‌ی ۹۰ میلادی، یک نظریه‌ی تحلیلی برای تعهد سازمانی بیان کردند و آن را به سه بخشِ قابلِ تعریف تجزیه کردند: تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی هنجاری. تعهد عاطفی دلبستگیِ احساسیِ کارکنان به ارزش‌های سازمانی است که در آن کار می‌کند، یعنی اینکه فرد تا چه اندازه به سازمان علاقه دارد. تعهدِ مستمر میزان تمایل فرد به ادامه‌ی همکاری با همان سازمان است. و تعهد هنجاری با التزام و مسئولیت‌پذیری‌‌ای سروکار دارد که فرد نسبت به سازمان در خود احساس می‌کند

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی بانک(1396)”