پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی توسط محقق در سال 1396 ساخته شده است و دارای 6 سوال در 1بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 794/. می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی

پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی توسط محقق در سال 1396 ساخته شده است و دارای 6 سوال در 1بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 794/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملکرد صادرات:

عملکرد صادرات نتیجه فعالیت های شرکت در بازار صادرات است. درجه ای است که اهداف شرکت، (اقتصادی و استراتژیک) در بازار خارجی با استفاده از استراتژی های بازاریابی صادراتی برآورده می شود.

عملكرد صادراتي معمولاً با استفاده از رويكرد شاخص واحد اندازه گيري مي­شود و فروش هاي صادراتي، رشد فروش هاي صادراتي، سودهاي صادراتي و شدت صادرات بيشترين شاخص هاي معمول مورد استفاده هستند. با وجود این، مدارک و دلایل زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی به عنوان یک ساختار چند وجهی مورد توجه قرارگرفته است و نباید توسط یک شاخص واحد اندازه گیری شود.

در کل ما عملکرد صادراتی را به عنوان نتایج حاصل شده برای شرکت از فروش های بین المللی تعریف می­کنیم. نتایج شامل جنبه های استراتژیک و مالی عملکرد می­شوند و همچنین باید یک افق زمانی برای دربرگیری تغییرات را شامل شود(یون و بارکر،2015).کاوسگیل و زو (1994) اشاره می­کنند که بیشتر تحقیقات گذشته برای سنجش عملکرد صادراتی از فروش های صادراتی استفاده کرده اند که به جنبه مالی مرتبط است.علاوه بر این مشکل که به محتوا مرتبط است مشکلات دیگر مرتبط است به اینکه چگونه عملکرد صادراتی سنجیده خواهد شد. معیارهای اندازه گیری عینی و ذهنی گزینه های ممکن هستند. جالب اینکه، اگر چه هر دوی رویکردهای اندازه گیری ضعف هایی دارند ولی مدارک و شواهد نشان می­دهد که یافته ها دردو رویکرد با هم تفاوت معنی داری ندارند

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور عملکرد صادرات نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 6گویه ای پرسشنامة عملکرد صادرات می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
عملکرد صادرات

1 تا 6

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی”