پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

4,900 تومان

پرسشنامه رضایت از زندگی این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.

توضیحات

پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)

پرسشنامه رضایت از زندگی این مقیاس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که برای مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.

دینر و دیگران (1985) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) را برای همه گروه های سنی تهیه کردند. این مقیاس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس می کرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیل شده است.10 سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد در نهایت به 5 سوال کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار گرفت

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد رونالد اینگلهارت در اثرپژوهشی خود رضایت فرد از کل زندگی را بازتاب مجموع رضایت وی در زمینه های گوناگون همچون درآمد، مسکن،شغل، فعالیت های فراغت، زندگی خانوادگی و مانند آنها می داند(اینگلهارت،1373)

نگاه به رضایت از زندگی به مثابه سازه ای دارای ابعادی از جنس رضایت، نگاهی نارسا است .به نظر می رسد کلی بودن مفهوم زندگی و انتزاعی بودن آن رضایت از زندگی را دارای ویژگی منحصربه فردی نموده است .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد رضایت زندگی نمره­اي است كه فرد به سوالات 5 گویه ای  پرسشنامة رضایت زندگی دینر می­دهد .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
رضایت از زندگی دینر و دیگران(1985

1-5

رضایت از زندگی

این درک و آگاهی به دو صورت عینی و ذهنی بروز میکند. جنبه عینی کیفیت زندگی همان شیوة رفتارهای قابل مشاهده فرد در جنبههای مختلف زندگی است، از اینرو مردم با مشاهده نحوة زندگی یک فرد میتوانند در مورد کیفیت زندگی او قضاوت کنند.

ولی جنبه مهمتر کیفیت زندگی تصور ذهنی آن است. به این معنی که امکان دارد دیگران با مشاهدة رفتار فرد، کیفیت زندگی او را مثبت ارزیابی کنند، اما خود فرد چندان تصور مثبتی از آن نداشته باشد. این جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را، “رضایت از زندگی” مینامند که دربردارندة جنبههای گوناگونی از زندگی میشود و دارای ثبات نسبی است. به عبارت دیگر یک فرد زمانی از زندگیاش راضی است که احساس درونی مثبت و نسبتاً پایایی به جنبههای مختلف زندگی خود داشته باشد.

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پاوت(SWLS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فصل دوم پایان نامه + منابع جدید(2020-2019-2018)خرید و دانلود
+