پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

امتیاز: 0 از 0
5,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی : هدف: سنجش کیفیت آموزشی از ابعاد مختلف (ادراک دانشجو از یادگیری، ادراک دانشجو از استاد، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، ادراک دانشجو از جو آموزشی، ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود)


شيوه نمره گذاري

پرسشنامه استاندارد این پرسشنامه دارای 49 سوال بوده و هدف آن سنجش کیفیت آموزشی از ابعاد مختلف (ادراک دانشجو از یادگیری، ادراک دانشجو از استاد، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود، ادراک دانشجو از جو آموزشی، ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود) می باشد.  در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:

گزينه خیلی کم كم متوسط زياد خیلی زیاد
امتياز 0 1 2 3 4

 دانلود پرسشنامه

البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 4، 8، 9، 14، 17، 35، 39، 48، 49 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزينه خیلی کم كم متوسط زياد خیلی زیاد
امتياز 4 3 2 1 0

اين پرسشنامه داراي پنج بعد بوده كه در جدول زير ابعاد و نيز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گرديده است:

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس
1، 3، 7، 12، 13، 16، 20، 21، 22، 24، 26، 29، 30، 31، 32، 38، 41، 43، 44، 46 ادراک دانشجو از یادگیری
11، 23، 34، 37، 42، 49 ادراک دانشجو از استاد
5، 10، 15، 19، 36، 45، 47 ادراک دانشجو از توانایی علمی خود
4، 6، 8، 9، 18، 35، 39 ادراک دانشجو از جو آموزشی
2، 14، 17، 25، 27، 28، 33، 48، 50 ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خود

براي بدست آوردن امتياز مربوط به هر بعد، مجموع امتيازات مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائيد. نمرات بالاتر نشان دهنده کیفیت آموزشی بالاتر از دیدگاه فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس. در هر یک نیز از ابعاد این رابطه صدق خواهد نمود.

جهت تفسیر نتایج بدست آمده می توان از جدول زیر استفاده نمود:

امتیاز کلی تفسیر
50-0 کیفیت آموزشی نامطلوب
100-51 کیفیت آموزشی نیمه مطلوب
150-101 کیفیت آموزشی مطلوب
200-151 کیفیت آموزش بسیار مطلوب

روایی و پايايي

در پ‍ژوهش فلاح خیری لنگرودی و همكاران (‌1391) برای محاسبه روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و برای بررسی اعتبار آن از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتبار تست از طریق آلقای کرونباخ 933/0 بوده است. روایی تست با KMO برابر 910/0 و بارتلت 37/60936 که حتی ورای سطح 001/0 = P نیز از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.