پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز راهبر و عبدالوحید(2011)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز راهبر و عبدالوحید(2011)

پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز: پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز توسط راهبر و عبدالوحید(2011) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 8 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد تبلیغ محیط زیستی، برچسب محیط زیستی، برند محیط زیستی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط حسینی (1394) اعتباریابی شده است.

ابزارهای بازاریابی سبز

مفهوم ابعاد شماره سوالات تعداد سوالات
ابزارهای بازاریابی سبز تبلیغ محیط زیستی 1 تا 3 3
برچسب محیط زیستی 4 تا 5 2
برند محیط زیستی 6 تا 8 3

 پرسشنامه استاندارد 

 دانلود پرسشنامه

 شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: بسیار كم، كم، تا اندازه‌اي، زياد و بسیار زياد) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

گزينه انتخابي بسیار زياد زياد تا اندازه‌اي كم بسیار کم
امتياز 5 4 3 2 1

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

الف: تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه

ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 5 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 5 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن 1 تا 5 است شما باید سوالات 1 تا 5 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
8 24 40
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 8 تا 16 باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 16 تا 32 باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 32 باشد، میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.

 پايايي و روايي پرسشنامه

برآورد پايايي[1] پرسشنامه‌ها

براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ[2] استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه «براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد» (ص 169).

ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.

ra= ضريب آلفاي کرونباخ

J=  تعداد سوالات آزمون

2Sj=  واريانس سوالات آزمون

2s= واريانس کل آزمون

ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز در پژوهش حسینی

رديف عنوان متغير تعداد سئوالات ميزان آلفاي کرونباخ ضریب کل
1 تبلیغ محیط زیستی 6 801/0 775/0
2 برچسب محیط زیستی 5 737/0
3 برند محیط زیستی 5 750/0

برآورد روايي[3] پرسشنامه‌ها

روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در پژوهش حسینی(1394) برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه­های پژوهش حاضر از تکنیک دلفی روایی (اعتبار) مربوط به ابزارهای بازرایابی سبز  را به تایید رسانده‏اند. جدول میانگین و انحراف معیار نظرات اساتید و خبرگان در ادامه آمده است که نشان دهنده مرتبط بودن سوالات پرسشنامه به هدف پژوهش می­باشد. زیرا مشاهده می­شود میانگین نظرات اساتید و خبرگان در سطح بالایی قرار داشته و سوالات مورد نظر را در سطح بالایی مرتبط تشخیص داده‏اند. اما در پرسشنامه‏ی خبرگان برخی از سوالات که دارای میانگین­های کوچکتر از مقدار متوسط (3) بودند از ساختار پرسشنامه حذف گردیدند.

[1] -reliability

[2] -Coronbach Alpha Coeficient

[3]– validity

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ابزارهای بازاریابی سبز راهبر و عبدالوحید(2011)”