پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)

پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) : هدف: سنجش اجتناب شناختي از ابعاد مختلف (واپس زني افكار نگران كننده، جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده، استفاده از توجه بر گرداني براي قطع روند نگراني (حواس پرتي)، اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعال ساز افكار نگران كننده، تغيير تصاوير ذهني به افكار كلامي)


روش نمره گذاری و تفسیر

 پرسشنامه استاندارد اين پرسشنامه توسط سكستون و داگاس ( ۲۰۰۴ ؛ به نقل از داگاس و راپي چاوود، ۲۰۰۷ ) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش اجتناب شناختي از ابعاد مختلف (واپس زني افكار نگران كننده، جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده، استفاده از توجه بر گرداني براي قطع روند نگراني (حواس پرتي)، اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعال ساز افكار نگران كننده، تغيير تصاوير ذهني به افكار كلامي) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا غلط تا حدودی غلط نه درست نه غلط تا حدودی درست کاملا درست
امتیاز 1 2 3 4 5

 دانلود پرسشنامه

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
واپس زني افكار نگران كننده 1، 2، 5، 6، 14
جانشيني افكار مثبت به جاي افكار نگران كننده 4، 11، 17، 20، 25
استفاده از توجه بر گرداني براي قطع روند نگراني (حواس پرتي) 8، 10، 12، 13، 21
اجتناب از موقعيت ها و فعاليت هاي فعال ساز افكار نگران كننده 7، 9، 16، 18، 22
تغيير تصاوير ذهني به افكار كلامي 3، 15، 19، 23، 24

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید

روایی و پایایی

در پژوهش حميد پور، اندوز و اكبري (گزارش نهايي در دست تهيه) ضريب آلفاي كرونباخ برابر 86/0 بدست آمد(به نقل از محمودعليلو، 1389). ضريب پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ در كل آزمودنيها براي نمره كل اجتناب شناختي برابر 91/0 و به ترتيب براي خرده خرده مقياس فرونشاني فكر90/0، براي جانشيني فكر 71/0، براي حواس پرتي 89/0، براي اجتناب از محرك تهديدكننده 90/0 و براي تبديل تصورات به افكار برابر 84/0 است (همان منبع).

ضريب اعتبار آزمون از طريق ضريب همبستگي با سياههْ فرونشاني فكر خرس سفيد برابر 48/0 بدست آمد (بساك نژاد و همكاران، 1389).

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ)”