پرسش سنج

گرایش به امیدواری بزرگسالان

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر1994 (ADHS)

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان توسط اسنایدر در سال1994 و به صورت 24 سوال تهیه شده است. هدف پرسشنامه…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+