پرسش سنج

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر1994 (ADHS)

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان توسط اسنایدر در سال1994 و به صورت 24 سوال تهیه شده است. هدف پرسشنامه…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+