پرسشنامه اخلاق کاری پتی (فرم کوتاه) (1990)

امتیاز: 0 از 0
6,400 تومان

توضیحات

پرسشنامه اخلاق کاری پتی (فرم کوتاه) (1990)

پرسشنامه اخلاق کاری  : پرسشنامه اخلاق کاری (فرم کوتاه شده) توسط پتی (1990) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 23 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد دلبستگی به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی، مشارکت در کار را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط صالحی(1393) اعتباریابی شده است.

شیوه نمره گذاری

طيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه‌اي ليكرت مي‌باشد (شامل: کاملاً موافقم تا کاملا مخالفم) در جدول زیر نشان داده شده است.

مقياس درجه‌بندي سوالهاي پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقياس پنج درجه‌اي ليكرت

گزينه انتخابي کاملا موافقم موافقم تا اندازه‌اي مخالفم کاملا مخالفم
امتياز 5 4 3 2 1

تعاریف نظری

اخلاق کاری: مجموعه ای از اصول و ارزشهای معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می کند، اخلاق کار نامیده می شود. اخلاق کار چیزی است که یک کار را درست و کار دیگر را غلط می نمایاند. اخلاق، هدف های ما را در زندگی فردی و اجتماعی تعیین می کند(والنتین، 2008). اخلاق کار به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و انجام درست و ترک نادرست است (صالحی، 1393). يكي از مهمترين موضوع­هايي كه زمينه ساز بروز مشكلات متعدد براي سازمان ها در سطح جهان شده است، مشكلات ناشي از فساد و كارهاي خلاف اخلاق در جوامع گوناگون است. پرسشنامه استاندارد  رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران را وا داشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاد مي‎شود) در ساختار كلي جامعه ارزشهايي غلبه دارند اخلاق كار و در پي آن وجدان كاري را تضعيف مي كند(موسی زاده، 1392).

تعاریف عملیاتی

 دانلود پرسشنامه دلبستگی و علاقه به کار: آدم دقیقی هستم، کارم را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می دهم، تمام هوش و حواسم به کارم است، می شود روی کار من حساب کرد، احساس سردی نسبت به کارم دارم، جونمه و کارم، در محیط کار نقش مهم و موثرری دارم، آدم کاری و کارآمدی هستم، در کارم دمدمی مزاج هستم، صادقانه کار می کنم، به کارم اعتقاد دارم، در کارم زود از کوره در می روم، احساس می کنم کارم مولد است، کارم را به موقع و سر وقت انجام می دهم، دل به کار ندارم، فرز نیستم و کارم به کندی پیش می رود.

پشتکار و جدیت در کار: میل و رغبت زیادی به کارم دارم، حوصله کار ندارم، آدم وظیفه شناسی هستم، شیفته کارم هستم، آدم سخت کوشی هستم، در کارم آزادی عمل دارم، در کارم ابتکار به خرج می دهم، در کارم احساس مسئولیت نمی کنم، آدم بی مبالاتی هستم، کارم را با جدیت و پشتکار انجام می دهم، تا کرام را انجام ندهم دست نمی کشم، در کارم آدم خبره ای هستم.

روابط سالم و انسانی در محل کار: آدم قدر شناسی هستم، آدم بشاش و خوش رویی هستم، در کارم مراعات دیگران هم می کنم، آدم مودبی هستم، آدم روراستی هستم، با همکاران رفتاری دوستانه دارم، فرد کمک کار و یاری رسانی برای دیگران هستم، در محل کرام خصومت با فردی یا افرادی دارم، آدم دوست داشتنی و خوش مشربی هستم، آدم میانه روی هستم، آدم خوش برخوردی هستم، آدم گستاخ و خشنی هستم، آدم خودخواهی هستم، ظاهر آراسته و مرتبی دارم.

روح جمعی و مشارکت در کار: در محیط کار آدم سازگارو بسازی هستم، آدم بی توجه و بی ملاحظه ای هستم، روحیه جمعی دارم، تابع مقررات هستم، از دستورات مافوق اطاعات می کنم، نظم و نظامات را رعایت می کنم، آدم هوشیار و بیداری هستم، آدم کله شق و یک دنده ای هستم(معیدفر، 1385)


روایی و پایایی

روایی و اعتبار پرسشنامه  اخلاق کاری بارها در خارج از ایران مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج مشابه بدست آمده است . در ایران هم روایی این پرسشنامه با توجه به شرایط بومی و فرهنگی اداری سازمان های ایران توسط معیدفر(1380) انجام شده و به روایی قابل قبولی رسیده است .  و در پژوهش صالحی (1393) برای روایی پرسشنامه اخلاق کاری از روایی صوری و محتوایی با توجه به نظر متخصصان و اساتید صاحب نظر مدیریت بهره گرفته شد و روایی محتوایی و صوری پرسشنامه اخلاق کاری مورد تایید قرار گرفت.

از نظر پایایی نیر در پژوهش معیدفر(1380) بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار برای سنجش اخلاق کاری می باشد.

ضریب آلفای کروباخ ابزار گردآوری در پژوهش صالحی(1393)

پرسشنامه تعداد گویه حجم نمونه ضریب الفای کرونباخ
اخلاق کاری 23 30 89/0

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اخلاق کاری پتی (فرم کوتاه) (1990)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *