پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک (سوفو و همکاران؛2012)

9,900 تومان

پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک توسط سوفو و همکاران در سال 2012 ساخته شد پرسشنامه دارای 9 سوال در 3 مولفه است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/89 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک (سوفو و همکاران؛2012)

پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک توسط سوفو و همکاران در سال 2012 ساخته شد پرسشنامه دارای 9 سوال در 3 مولفه است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/89 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک: ارزش استراتژیک، حلقه اتصال ارزش با مزیت رقابتی و استراتژی است. استراتژی رویکردی است که شرکت را به منظور بهترین پاسخگویی به عوامل محیطی مانند فرصت ها و تهدیدها هدایت می کند(محمدی، 1397: 14). حاصل این رویکرد، خلق مزیت رقابتی برای شرکت است. مزیت رقابتی عاملی است، که سبب ترجیح شرکت بر رقیب توسط مشتری می شود و این امر صرفا از طریق خلق ارزش بیشتر از رقیب برای مشتریان قابل تحقق است(بدیع زاده و ارشاد، 1395: 72).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 9سوال پرسشنامة ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
پشتیبانی شرکت (سوفو و همکاران؛2012)

1-2-3

بهره وری مدیریتی

(سوفو و همکاران؛2012) 4-5-6
کمک به تصمیمات (سوفو و همکاران؛2012)

7-8-9

ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک

برخی افراد اصطلاح تجارت را فقط به معنای معاملات صورت گرفته بین شرکای تجاری قلمداد می کنند. اگر این تعریف از تجارت را در نظر بگیریم، اصطلاح تجارت الکترونیکی کاربرد بسیار محدودی خواهد داشت. بنابراین بیشتر افراد ترجیح میدهند در عوضی از اصطلاح کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند.

منظور از کسب و کار الکترونیکی تعریف وسیع تری از تجارت الکترونیکی است که نه تنها خرید و فروش کالا و خدمات بلکه خدمات رسانی به مشتریان، همکاری با شرکای تجاری، برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی و انعقاد قراردادهای همکاری الکترونیکی در درون سازمان را نیز شامل می شود.

ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی (EC) به فرآیند خرید، فروش، انتقال یا تبادل محصولات، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت گفته می شود. تجارت الکترونیکی را می توان از این دیدگاه ها تعریف کرد:

  • ارتباطات: از دیدگاه ارتباطات، تجارت الکترونیکی به معنای تحویلی کالا، خدمات، اطلاعات یا پرداختها از طریق شبکه های کامپیوتری یا به هر وسیله الکترونیکی دیگر است.
  • تجارت: از دیدگاه تجارت، تجارت الکترونیکی قابلیت خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات را در اینترنت و از طریق سایر خدمات Online ارائه می دهد.
  • فرآیندهای کسب و کار : از دیدگاه فرآیندهای کسب و کار، تجارت الکترونیکی تجارت را به صورت الکترونیکی و با انجام فرآیندهای کسب و کار در شبکه های الکترونیکی از طریق جایگزینی اطلاعات به جای فرآیندهای کسب و کار انجام می دهد.
  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک (سوفو و همکاران؛2012)”