پرسشنامه اثربخشی معلمان ( چو و بولی،2007)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی معلمان ( چو و بولی،2007)

پرسشنامه اثربخشی معلمان : پرسشنامه اثربخشی معلم در سال ۲۰۰۷ توسط چو و بولی تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه شامل ۲۱ سوال می باشد که در طیف لیکرت و از کاملا مخالف تا کاملا موافق امتیاز بندی شده است و هدف از آن ارزیابی اثربخشی معلم است.

تعریف اثربخشی و کارایی چیست؟

یکی از موضوعاتی که زیاد می شنویم و زیاد گفته می شود، کارایی و اثربخشی است. این عبارت ها در جلسات مدیریتی هم بسیار گفته می شود. مانند این پروژه باید اثربخشی لازم را داشته باشد، این روش نمی تواند اثربخش باشد، این تبلیغاتی اثربخش است

تعریف اثربخشی (Effectiveness):

پرسشنامه استاندارد تعریف آکادمی اثربخشی این است: میزانی كه فعالیت های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است.

مطابق تعریف فوق هرگاه صحبت از برنامه ریزی و یا زمان شد باید به دنبال تعریف اثربخشی باشیم. به عنوان مثال شاخص برنامه تولید، تحویل به موقع و …

به عنوان مثال فرض کنید برای پروژه ای مدت زمان 100 روز تا اتمام را تعریف کرده اید. اگر این پروژه دقیقا در 100 روز تمام شود اثربخشی شما 100% می باشد.

تعریف عامیانه تر اثربخشی که از آن یاد می شود: کار را به درستی تعریف کنیم.

هرگاه صحبت از اثربخشی می شود بدنبال مفهوم ارتباط فعالیت با هدف و برنامه ها هستیم، زمانی که بتوانیم بهتر به برنامه ها دست پیدا کنیم، اثربخش تر بوده ایم.

  • اثربخشی اجرای پروژه در زمان مقرر
  • اثربخشی تبلیغات براساس میزان افزایش فروش
  • اثربخشی فردی که بصورت تلفنی محصولی را می فروشد

روایی و پایایی:

Stephen و همکاران (2007)پایایی پرسشنامه  را به روش آلفای کرونباخ  و نرم افزار spss بالاتر از 86%  برآورد کردند.

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ
اثربخشی معلم

86/0

همچنین روایی پرسشنامه اثربخشی توسط اساتید دانشگاه تهران مطلوب گزارش شد.

دانلود پرسشنامه

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اثربخشی معلمان ( چو و بولی،2007)”