پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران(2001)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران(2001)

پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین: پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین توسط منتزر و همکاران (2001) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 3 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، این پرسشنامه توسط اسماعیل پور (1394) اعتباریابی شده است.


تعاریف نظری

 اجرای مدیریت زنجیره تامین: مديريت زنجيره تامين به دنبال يکپارچه سازي واحدهاي سازماني در طول زنجيره ي تامين و هماهنگ سازي جريان مواد، اطلاعات و جريان هاي مالي به منظور بر آوردن تقاضاي مشتري و با هدف بهبود رقابت پذيري يک زنجيره ي تامين است. در زنجيره ي تامين، کليه فعاليت هاي مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد، از مرحله ي تهيه ماده اوليه تا مرحله ي تحويل کالاي نهايي به مصرف کننده را شامل مي شود.

مديريت زنجيره تامين نيز عبارت است از فرآيند يکپارچه سازي فعاليت هاي زنجيره ي تامين و نيز جريانهاي اطلاعاتي مرتبط با آن، که از طر يق بهبود و هماهنگ سازي فعاليتها، در توليد و عرضه ي محصول حاصل مي شود. در این راستا پذیرش اجراي مديريت زنجيره تامين زماني مي تواند در سازمان ها مفيد واقع شود و مي تواند كه به اهداف خود برسد كه بتواند در تعامل با اهداف و اجزاي سازمان به خوبي خود را نشان دهد (اسماعیل پور، 1394).

تعاریف عملیاتی

اجرا مدیریت زنجیره تامین: در این تحقیق؛ اجرا مدیریت زنجیره تامین، بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت که شامل 3 سوال (1 تا 3 ) سنجیده شده است. از جمله شاخص هایی که برای سنجش اجرا مدیریت زنجیره تامین، به کار گرفته شده عبارت است از : منابع مشترک با تامین کنندگان، منابع مشترک با مصرف کنندگان، منابع مشترک در داخل شرکت(منترز و همکاران، 2001).


روایی و پایایی

در مطالعه اسماعیل پور(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش اسماعیل پور(1394)

متغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات مقدار ضریب آلفای کرونباخ
اجرای مدیریت زنجیره تامین 3-1 3 0.812

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اجرای مدیریت زنجیره تامین منتزر و همکاران(2001)”