پرسشنامه عادت هاي مطالعه ( PSSHI )

امتیاز: 0 از 0
6,600 تومان

توضیحات

پرسشنامه عادت هاي مطالعه ( PSSHI )

پرسشنامه عادت هاي مطالعه : عادت هاي بد مطالعه يكي از علل مهم عقب ماندگي تحصيلي است. توان هركسي براي پيشرفت تحصيلي كامل ( به سختي درك مي شود) بستگي به عوامل متعددي دارد. تلاشهائي درجهت رفع پيشرفت تحصيلي بالاتر از طرق بهبود كيفيت آموزش، موضوعات آموزشي، محيط هاي تحصيلي و غيره انجام گرفته است. در بخش دانشجوئي نيز، تلاشهائي درجهت بهبود انگيزش، رغبت و عادتهاي كاري او انجام گرفته است به طوري كه او مي تواند حداكثر توان خود را به كار برد.

پرسشنامه استاندارد وقتي گفته مي شود تلاشها انجام گرفته است، اين تلاشها فقط در چند كشور پيشرفته و چند مدرسه پيشرفته واقعيت داشته است. در كشور خودمان نيز به كار بيشتر براي بهبود كيفيت و بهينه سازي پيشرفت تحصيلي نياز داريم. ترجمه اين پرسشنامه فقط تلاش كوچكي است در آگاه ساختن معلمان، دانش آموزان و والدين به اينكه برخي از عادت هاي مطالعه خوب است و به پيشرفت بهتر منجر مي شود.


هدف

1-  هنگامي كه دانش آموزان بخواهند در مورد عادت هاي مطالعه شان بدانند آنها مي توانند از اين پرسشنامه استفاده كنند تا دريابند كه آيا بايد اصلاح هائي انجام دهند و اگر چنين است راهنمائي شوند.

2- اين پرسشنامه مي تواند توسط معلمان و مشاوران براي راهنمائي مناسب به دانش آموزاني كه بايد عادت هاي مطالعه شان را اصلاح كنند به كار رود. آنها مي توانند به دانش آموزانشان در استفاده بهينه از زمان گرانبها وانرژي خودشان كمك كنند.

3- والدين نيز مي توانند از اين پرسشنامه براي راهنمائي فرزندانشان استفاده كنند

توصيف خرده مقیاس های عادتهاي مطالعه

عادتهاي مطالعه اساسا پوششي فردي در عادتهاي خواندن، فنون يادگيري، حافظه، برنامه زماني، شرايط فيزيكي، امتحان، ارزشيابي وغيره است.

سئوالهاي پرسشنامه به هشت حوزه زير تعلق دارد :

  • تقسيم بندي زمان : طراحي تقسيم بندي زمان مطالعه خيلي مهم است. برنامه زماني به تنظيم دوره هاي مطالعه و ساير فعاليت هاي بر طبق نيازهاي فرد كمك مي كند.

بهترين روش در تقسيم بندي زمان ثبت فعاليت هاي سرتاسر روز در طول يك هفته است. تحليل يادداشت روزانه در تقسيم بندي زمان كمك خواهند كرد. از طريق تقسيم بندي زمان دانش آموزان مي توانند به موفقيتشان در مطالعه به علاوه در فعاليت هاي دوره تحصيلات عالي شان خوش بين باشند.

2- شرايط فيزيكي براي مطالعه : نقش شرايط فيزيكي بخش مهمي در عادت هاي مطالعه است. مكان مطالعه بايد ساكت و آرام باشد. بايد تميز و روشنائي و تهويه مناسب داشته باشد. اثاثيه بايد راحت  باشد. نور آنجا بايد كافي باشد. ميزان مطالعه بايد تميز و جادار و تمام چيزهاي ضروري نظير تعدادي كاغذ، قلم، كتاب، مداد و غيره را داشته باشد.

  • توانائي خواندن : خواندن مهارت اساسي در هرنوع مطالعه است و توانائي خواندن شامل عوامل مختلفي نظير واژگان خوب، سرعت خواندن، درك مطلب، انتخاب موضوع مناسب براي خواندن و ميزان اطلاعات مي باشد. هركسي قادر است دست كم در هردقيقه 300 كلمه درزبان مادري و 75 تا 100 كلمه در زبان بيگانه بخواند.

هركسي بايد سعي كند از طريق يادآوري درست معني كلمات واژگان خوبي بسازد. سرعت خواندن نيز عامل مهمي است. آرام خواندن هميشه مناسب تر از بلند خواندن است. سرعت خواندن موضوع را، ضروري است بر طبق اهميت موضوع را تنظيم كنیم. موضوع فني بيشتر از موضوع عادي به زمان نياز دارد. هر فردي بايد سعي كند تا آنچه را كه مي خواند درك كند. او بايد سعي كند ايده هائي را زمان خواندن در مي يابد وخلاصه ايده هاي عمده را به خاطر آورد.

4- يادداشت كردن : يادداشت برداشتن در كلاس درس فعاليت يادگيري مهمي است. يادداشت برداشتن از كتاب نيز به مقدار زيادي در مطالعه كمك مي كند. راه هاي مختلفي براي يادداشت كردن وجود دارد. يكي ممكن است همه چيزي را از كتاب درسي كپي كند. ديگري امكان دارد براي تهيه رئوس مطالب فقط پارگرافهاي مهم را يادداشت كند، يا عنوان هاي درشت و ريز و عبارتهاي كليدي مهم را يادداشت كند. تفسير كلمات توسط خود فرد و خلاصه كردن بهترين روش تهيه يادداشت فرض شده است. تركيب يادداشت كلاسي وكتابي براي تهيه يادداشت نهائي تمرين خوبي است. با تمرين منظم يادداشت برداشتن مي توان به عادت شدن آن كمك كرد.

5- عوامل موثر در انگيزش يادگيري : صرف نظر از توانائي يادگيري. تمايل به يادگيري هم يك امر مهم قابل ملاحظه اي است. اگر كسي به طور واقعي علاقه به يادگيري داشته باشد احتمالا سريع ياد مي گيرد و آموخته ها به مدت زيادي در ذهن او باقي مي ماند. در استعداد يادگيري تفاوت هاي فردي وجود دارد. هركسي با كوشش هاي زياد مي تواند بهبود يابد. روح رقابت و همكاري در يادگيري كمك مي كند. فرد درگروه بهتر ياد مي گيرد.

حافظه : بهبودي به معني يادگيري بهتر است. دوره هاي يادگيري فاصله دار به يادگيري بي وقفه يا پياپي ارجحيت دارد. يادگيري بهتر بقاي بيشتري دارد. پرآموزي به ياد آوري براي يك دوره طولاني كمك مي كند.

7- برگزاري امتحانات : بيشتر امتحانات ما از نوع انشائي است كه چند سوال داده مي شود و دانش آموزان مجبورند جوابهاي طولاني بنويسند. بهتر است رئوس مطالب را تهيه كنند و افكار و عقايد درستي بسازند، الگوي منطقي ارائه مطالب را پي گيري كنند. زبان ساده اي را كه لازم است به كار گيرند. عنوانهاي درشت و ريز بايستي به طور صحيح جا داده شوند. زير كلمات و عبارتهاي مهم ممكن است خط كشيده شود.

( I ) آمادگي براي امتحانات : براي امتحان بايد وقت بيشتري اختصاص داد و به نكات ضعف خود توجه نمود. برنامه زماني براي مطالعه بايستي تهيه شود. اگر كسي در عادتهاي مطالعه اش منظم باشد او از قبل براي امتحان آماده شده است. نگرش آرام، خون سرد و راحت نسبت به امتحان ضروري است و فقط بعد از آمادگي خوب به دست مي آيد.

( II ) استفاده از نتايج امتحان :  از نتايج امتحان فرد مي تواند نقاط قوت و ضعف خود را پيدا كند. آگاهي از نتايج مي تواند فرد را برانگيزاند و تلاش هاي او را هدايت كند.

8- تندرستي : عادت هاي سالم و منظم تغذيه، ورزش، سرگرمي وخواب به تندرست ماندن كمك مي كند و  حالت ذهني سالم براي كسب موفقيت در امتحان ضروري است.

 دانلود پرسشنامه تفکیک سئوالات به خرده مقیاسهای عادات مطالعه

خرده مقیاس ها تعداد سوالها
1- تقسيم بندي زمان 32 و 4 و 3 و 2و1
2- وضعيت فيزيكي 43 و 9 و 8 و 7 و 6 و 5
3- توانائي خواندن 28 و 22 و 17 و 16 و 15 و 14 و 13 و10
4- يادداشت كردن 19 و 18 و11
5 – انگيزش يادگيري 40 و 25 و 24 و 23 و 21 و20
6- حافظه 37 و 27 و 26 و12
7- برگزاري امتحانات 42 و 38 و 36 و 35 و 34 و 33 و 31 و 30 و29
8- تندرستي 45 و 44 و41


اعتبار

پرسشنامه غير از داشتن اعتبار صوري بالا، ضريب هاي اعتبار ديگري داشته است كه در زير ارائه مي شود :

( الف ) با ملاك خارجي ( نوع مشابهي از پرسشنامه هاي عادت مطالعه )

نام آزمونهاي ديگر تعداد ضريب اعتبار
1- پرسشنامه عادت مطالعه – موخودها پاوسان سان وال 80 69/0
2- آزمون عادتهاي مطالعه ونگرش- سي. پي. مادور 80 67/0
3- پرسشنامه عادت مطالعه – بي. وي. پاتل 80 74/0
پرسشنامه درگيري مطالعه – آشا، بهاتناگار 80 83/0

( ب ) با ساير متغيرهاي اندازه گيري

نام آزمونهاي ديگر تعداد ضريب اعتبار
1- آزمون انگيزش پيشرفت كلامي – وي. پي. بهارگاوا 50 46/0
2- پيشرفت تحصيلي ( كل نمرات در امتحانات سالانه ) 50 42/0
3- سطح اشتياق – شاه وبهارگاوا 50 58/0
4- آزمون فرافكن انگيزش پيشرفت – پي دئو 50 53/0
5- آزمون درك خواندن – آهو جا وآهوجا 50 76/0

ضرايب اعتبار بالا نشان مي دهد كه پرسشنامه به حد كافي با ساير پرسشنامه ها مشابه از اعتبار بالائي برخوردار است و با ساير متغيرها كه در عادتهاي مطالعه و عملكرد علمي موثرند ارتباط معناداري دارد. پرسشنامه مي تواند با اطمينان براي استفاده در اهداف تحقيقي معرفي شود.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه عادت هاي مطالعه ( PSSHI )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *