سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS)

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS)

سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) : دکتر اندلر و پارکر اقدام به ساختن آزمونی در این زمینه نموده اند که به طورکلی افراد را در مقابله با بحران به چند دسته تقسیم می نماید که عبارت است از افراد تفکرمدار یا آنها که در مسئله متمرکز می گردند، افراد هیجان مدار و شخصیت های اجتنابی که از مکانیزم های فرار استفاده می کنند (اکبرزاده، 1376). در این مجال به معرفی این آزمون پرداخته شده است.

سیاهه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر

پرسشنامه مقابله با فشار روانی (Cass) اندلر و پارکر یک ابزار اندازه گیری مدادکاغذی خودگزارشی است که توسط دو دانشمند فوق در سال 1990 تهیه شده است. این آزمون در ایران برای اولین بار توسط دکتر اکبرزاده ترجمه، هنجاریابی و برای بررسی سبک های مقابله با فشار روانی نوجوانان تهران در دهه ی 71-1361 به کارگرفته شده است. این آزمون شامل 48 گویه است که پاسخ های هر گویه به روش لیکرت از هرگز (1) تا خیلی (5) مشخص شده است.

توجه روزافزون به نقش استرس در زندگی روزمره و اثر آن در بهداشت روانی و شیوه هایی که افراد در مقابله با آن به کار می برند، تحقیقات زیادی را در دو دهه اخیر به همراه داشته است. همچنین باعث ساختن آزمون هایی برای سنجش سبک های مقابله با بحران گردیده است.

      موس و اسکافر (1993) در رابطه با ابزارهای اندازه گیری مقابله با تنش روانی چند آزمون برای اندازه گیری ابعاد مختلف پاسخ های مقابله ای را که محققان طراحی کرده اند، معرفی می کنند.

1- سیاهه پاسخ های مقابله (CIR)، تهیه شده توسط موس و دیگران (1990).

2- پرسشنامه شیوه های مقابله (WQC)، تهیه شده توسط لازاروس و فولکمی (1988).

3- پرسشنامه الگوهای پزشکی مقابله (MCMQ)، تهیه شده توسط فنیلی و استراک.

4- سیاهه رویدادهای زندگی (LSI)، تهیه شده توسط فنیل و استراک و ناگی (1989).

5- سیاهه چند بُعدی مقابله (MCI)، تهیه شده توسط کارور و سیترونترپ (1989).

6- سیاهه مقابله ای برای رویدادهای تنیدگی زا (CISS) تهیه شده توسط اندلر و پارکر (1990)، (به نقل از زاهدی 1383).

دانلود پرسشنامه

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS)”