پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (چانگ و هانگ؛2005)

امتیاز: 5 از 1
9,900 تومان
تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر
الفای کرونباخ
فرمت
تعداد صفحه

تعداد سوالات
تعریف عملیاتی
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
منبع
روایی پرسشنامه
سال انتشار میلادی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (چانگ و هانگ؛2005)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی توسط چانگ و هانگ در سال 2005 طراحی شده است. پرسشنامه شامل 14 سوال و در 6 مولفه طراحی شده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/88 می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هدف از مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت‌ها، کمک به کارکنان در جهت رفع نیازها و همچنین پیش‌برد اهداف شرکت است. مدیریت منابع انسانی (Human resource management)، یا (HRM) با جنبه‌های تجاری مربوط به کارکنان در ارتباط است. این جنبه‌ها شامل پرورش، مزایا، استخدام، اخراج و مسائل سازمانی می‌شود. همچنین واحد منابع انسانی به مسائل مربوط به تعطیلات، مرخصی، اطلاعات مربوط به خدمات درمانی و مشوق‌های کاری رسیدگی می‌کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی: در این تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ابعاد: آموزش و توسعه نیروی انسانی، استخدام با دقت، ارتباط موثر با کارکنان، توسعه مدیریت، برنامه های کاری منعطفو فرصت های شغلی برابرمی باشد که در قالب پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط چانگ و هانگ(2005) مشتمل بر  14 سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت سنجیده خواهد شد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
آموزش وتوسعه نیروی انسانی چانگ و هانگ(2005)

1-4

استخدام با دقت

چانگ و هانگ(2005) 5-6
ارتباط موثر با کارکنان چانگ و هانگ(2005)

7-8

توسعه مدیریت

چانگ و هانگ(2005) 9-10
برنامه های کاری منعطف چانگ و هانگ(2005)

11-12

فرصت های شغلی برابر

چانگ و هانگ(2005)

13-14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

در مدیریت استراتژیک منابع انسانی تمامی فعالیت‌های مربوط به جذب و استخدام، توسعه، حقوق و دستمزد و همچنین حفظ کارکنان انجام می‌شود، به نحوی که منافع فرد و سازمان درنظر گرفته شود.

بخش منابع انسانی که از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازمان را اداره می‌کند، مستقل و در یک ساختمان کار نمی‌کنند؛ آن‌ها با سایر بخش‌های درون سازمان ارتباط برقرار می‌کنند تا اهداف و وظایف بخش‌های سازمان را بفهمند و سپس استراتژی‌هایی را پیاده‌سازی کنند که با اهداف کلی سازمان سازگار باشد.

در نتیجه، بخش منابع انسانی مقاصد بقیه سازمان را منعکس و پشتیبانی می کند. HRM مدیریت استراتژیک منابع انسانی به عنوان یک شریک در موفقیت سازمان‌ها می‌باشد. HRM از استعداد و فرصت در بخش منابع انسانی استفاده می‌کند تا بخش‌های دیگر قوی‌تر و موثرتر باشند.

اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی

هنگامی که بخش استراتژیک  منابع انسانی برنامه‌های خود را برای استخدام، آموزش، و حقوق و مزایا بر اساس اهداف سازمان توسعه می‌دهد، موجب ایجاد فرصت بیشتر برای موفقیت سازمانی می‌شود.

این رویکرد را با مثالی روشن می‌کنیم: یک تیم بسکتبال را در نظر بگیرید، که بازیکن a بخش منابع انسانی استراتژیک و بازکن b، e و … بقیه بخش‌های سازمان هستند. کل تیم می خواهد برنده بازی توپ شود، و همه آنها ممکن است بازیکنان فوق العاده‌ای باشند، اگر تمامی بازکنان عالی باشند الزاما همیشه برنده نخواهند بود. اگر شما تماشاچی ورزش بوده باشید ، متوجه خواهید شد که پنج بازیکن عالی در بازی موفق نخواهند شد، اگر هر کدام از این پنج بازیکن بزرگ بر روی MVP متمرکز باشند.

  • رضایت از خرید
5

دیدگاه‌ها (1)

1 دیدگاه برای پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (چانگ و هانگ؛2005)

  1. ژیلا حبیبی (خریدار محصول)

    بسیار عالی

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید