پرسشنامه استاندارد استرس شغلی استاینمتز(1977)

9,900 تومان

پرسشنامه استرس شغلی را استاینمتز (1977) تهیه کرد و شامل 36 عبارت در مورد موقعیت های تنش زای محیط کاری می باشد . ترجمه این پرسشنامه در کتاب استرس روانی ( قراچه داغی ، 1370) آمده است.مقیاس پاسخگویی پرسشنامه سه درجه ای است از کاملا صحیح تا ناصحیح.این پرسشنامه را عطار در سال 1374 در ایران ترجمه کرده و موقعیت های فشارزای محیط کار و فشار وارد بر فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان را سنجش می کند .

توضیحات

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی استاینمتز(1977)

پرسشنامه استرس شغلی را استاینمتز (1977) تهیه کرد و شامل 36 عبارت در مورد موقعیت های تنش زای محیط کاری می باشد . ترجمه این پرسشنامه در کتاب استرس روانی ( قراچه داغی ، 1370) آمده است.مقیاس پاسخگویی پرسشنامه سه درجه ای است از کاملا صحیح تا ناصحیح.این پرسشنامه را عطار در سال 1374 در ایران ترجمه کرده و موقعیت های فشارزای محیط کار و فشار وارد بر فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان را سنجش می کند .

تعریف مفهومی:

فشار و عوامل وابسته به ان پیامدهای متعددی را برای افراد در محیط های کار به ارمغان می آورد.زمانی که محیطهای کاری فشارزا هستند سلامت روانی جامعه نیز به مخاطره می افتد.عوامل فشارزای شغلی معمولا به دلیل برآورده نشدن انتظار فرد از محیط کار، و کار کردن تمام وقت می تواند رخ دهد.

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از استرس شغلی کارنمره­اي است كه کارکنان به سوالات 36 گویه ای  پرسشنامة استرس شغلی می­ دهند.

مولفه های پرسشنامه:

پرسشنامه تک مولفه ای است.

استرس شغلی

استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.

عوامل استرس شغلی

عواملی که باعث استرس شغلی در محیط کار می‌شوند را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

  •  عوامل فردی: مثل تضاد در نقش، ابهام در نقش، تعارض در هدفهای فردی، اتفاقات غیر منتظره شخصی و مسائل اقتصادی
  •  عوامل سازمانی: شامل ساختار سازمانی، فرآیندهای سازمانی، خط‌مشی‌های سازمانی، عوامل ارتباطی، الزامات شغلی، شرایط فیزیکی سازمان و مراحل حیات سازمان
  • عوامل محیطی: شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی

بر طبق یک مکتب فکری، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مهم‌ترین عوامل در ایجاد استرس کاری در افراد است. به عبارت دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس‌زا است ممکن است برای دیگری مهم نباشد. این دیدگاه استراتژیهای پیشگیرانه‌ای را به دنبال داشته است که تمرکز بر کارمندان و راههایی برای کمک به آنها برای سازگاری با موقعیتهای مختلف شغلی است.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد استرس شغلی استاینمتز(1977)”