پرسشنامه استاندارد هوش معنوي( بديع و همکاران؛1389)

9,900 تومان

پرسشنامه  استاندارد هوش معنوي توسط بدیع و همکاران در سال 1389 ساخته و طراحی شد. ودارای 12 عامل می باشد. و در 42 ماده طراحی شده است و با هدف مشخص شدن تفکرکلي واعتقاد افراد است.

توضیحات

پرسشنامه  استاندارد هوش معنوي (علي بديع ، الهام سواري، نجمه باقري دشت بزرگ، وحيده لطيفي زادگان )

پرسشنامه استاندارد هوش معنوي توسط بدیع و همکاران در سال 1389 ساخته و طراحی شد. ودارای 12 عامل می باشد. و در 42 ماده طراحی شده است و با هدف مشخص شدن تفکرکلي واعتقاد افراد است.

نام گذاري عوامل

پرسشنامه 42 ماده اي هوش معنوی  داراي 4 عامل مي باشد . عامل اول داراي 12 ماده است . ماده هايي كه روي عامل اول قرار گرفته اند به روشني تفکرکلي واعتقاد افراد  را نشان مي دهند ( براي مثال ماده هاي يازده : « ازاينکه گره گشاي مشکل کسي باشم خوشحال مي شوم» . و هفده :

« معتقدم که نيرويي درهر لحظه حرکات واعمال مرا هدايت وراهنمايي ورهبري مي کند. ») لذا عامـل اول به عنوان « تفکر کلي و بعد اعتقادي » نامگذاري گرديد. عامــل دوم داراي 14 ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل دوم قرار گرفته اند به روشني توانايي مقابله وتعامل با مشکلات را نشان مي دهند ( براي مثال ماده هشت : « مشکلات زياد مرادچارياس ونااميدي مي کند» .

ماده نوزده

پرسشنامه استاندارد ماده نوزده: « درهنگام روبرو شدن با مشکلات دچارتشويش ونگراني مي شوم .») لذا عامل دوم به عنوان «توانايي مقابله و تعامل با مشکلات» نامگذاري گرديد. عامل سوم داراي 9 ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل سوم قرار گرفته اند به روشني سجاياي اخلاقي افراد را نشان مي دهند

( براي مثال ماده بيست و پنج :  « سعي ميکنم هرگاه با يک مشکل روبرو شدم ، تجربيات لذت بخش را به خاطرآورم . » و ماده سي و يک : «کاري را که شروع مي کنم ادامه مي دهم وهمه ي مشکلات ودشواريهاي آن را به جان مي خرم. ») لذا عامل سوم به عنوان «پرداختن به سجاياي اخلاقي» نامگذاري گرديد. عامل چهارم داراي 7 ماده مي باشد . ماده هايي كه روي عامل چهارم قرار گرفته اند به روشني خودآگاهي و عشق و علاقه افراد را نشان مي دهند

( براي مثال ماده شانزده : « ما درست درجايي قرارداريم که مي بايستي قرارداشته باشيم وکاري را انجام مي داديم که مي بايستي انجام مي داديم. » و ماده سي و هفت : « اگرچه درزندگيم اشتباهات زيادي داشتم ، با اين حال به خود افتخار مي کنم. » ) لذا عامل چهارم به عنوان «خودآگاهي و عشق و علاقه» نام گذاري گرديد.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

سال انتشار شمسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد هوش معنوي( بديع و همکاران؛1389)”