پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری(1391)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری دارای35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رهبری می باشد. و بر اساس طیف لیکرت(هرگز تا همیشه) نمره گذاری شده است. والفای کرونباخ به دست امده در پژوهشی 78/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری دارای35 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رهبری می باشد. و بر اساس طیف لیکرت(هرگز تا همیشه) نمره گذاری شده است. والفای کرونباخ به دست امده در پژوهشی 78/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی

یکی از این روشها استفاده از فرایندخودرهبری است. خودرهبری به معنای یافتن ‏راهکارها و استراتژ‌ی‌هایی است. که با استفاده از آن فرد بتواند با ایجاد انگیزه در خود به عملکرد بهتر و ‏احساس رضایت بیشتر در زندگی شخصی و کاری خود دست یابد. به کمک این راهکارها، فرد می‌تواند ‏ادراکات، تمایلات و رفتار‌های خود را درمسیر صحیح و بهبود دهنده ای قرار دهد و برای یافتن انگیزه و ‏جهت دهی به کار و زندگی، کمتر به عوامل بیرونی متکی باشد. ‏

خودرهبری فرآیندی است که در آن افراد با استفاده از استراتژي‌هاي خاص رفتاري و ذهني بر روي خود ‏تاثير می‌گذارند و رفتارهاي خود را هدايت و كنترل مي كنند. در‎ ‎حقیقت‎ ‎خودرهبری،‎ ‎فرآیند‎ ‎داوطلبانه‎ ‎نفوذ‎ ‎بر خود‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن فرد قادر است به اعمال و رفتار خود‎ ‎جهت داده و در خود انگیزه ایجاد کند. ‏

ارزیابی

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد.

شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می‌دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمع‌آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین، هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  خود ارزیابی رهبری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات35 گویه ای پرسشنامة سبک های حل تعارض می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
خود ارزیابی رهبری

35-1

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی رهبری(1391)”