پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش(1397)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش از خرید توسط ساداتی در سال97 ساخته شد و پرسشنامه7 سوال در یک بعد و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده821/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش

پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش از خرید توسط ساداتی در سال97 ساخته شد و پرسشنامه7 سوال در یک بعد و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده821/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ترفيعات فروش

ترفيعات فروش ابزار كليدي بازاريابي براي تأثيرگذاري روي ارزش ويژة برند در برنامه هاي ارتباطي به شمار مي رود (والتفلورنس، گوئيزاني و مرونكا، 2011)، اما انواع مختلف ابزارهاي ترفيعاتي (ترفيعات مادي و غيرمادي)  ممكن است تأثيرات متفاوتي روي فروش، سود و ارزش ويژة برند داشته باشند (سرينيواسان و اندرسون، 1998). فنگ لو و همکاران(  1995 )اظهار داشته که پیشبرد فروش یا ترفیعات فروش شامل هر شیوه ای اطلاع رساني و متقاعدسازی و به یادآوری مشتریان در آمیخته بازاریابي محصول، کالا یا خدمت است.

(فنگ و مارتین،2009) اوهو و وان(  2009 ) هم معتقدند پیشبرد فروش منجر به افز ایش فروش و سود شده و همچنین تمایل به امتحان نام تجاری ترفیع داده شده را گسترش داده و در نتیجه منجر به افز ایش خرید شده و در این راستا فروش را نیز تقویت مي کند(اوهو و وان، 2009).

پیشبرد فروش عبارتست از برقراری ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با افراد،گروه ها یا سازمان ها به منظوراطلاع رساني و ترغیب آنها به خرید محصولات و خدمات بنگاه (رضواني و خداد حسیني , 1387).

از جمله مهمترین اهداف شرکت ها برای پیشبرد فروش می توان به مواردی همچون تشویق مشتریان به استفاده از خدمات و محصولات، افزایش سهم فروش، حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید و توسعه ارتباطات بازاریابی یکپارچه اشاره کرد (هایتر، 2005).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان سنجش پرسشنامه ترفيعات فروش با استفاده از گویه های 1تا 7 در پرسشنامه استاندارد ترفيعات فروش با پاسخدهی افراد سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
ترفيعات فروش سادات(1397)

7-1

ترفیعات معمول گذشته برای دوره ای زمانی مورد استفاده قرار می گرفتند و بیشتر برای یک هدف خاص مانند افزایش سهم بازار و یا پرده برداری از محصول جدید بکار می رفتند . تعدادی از تکنیک های ترفیعاتی معمولاً توسط تولیدکنندگان و فروشندگان استفاده می شود.

پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش از خرید

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش(1397)”