پرسشنامه استاندارد میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 30 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایت کارکنان از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت  کارکنان اداره اوقاف طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت

پرسشنامه استاندارد میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت عنوان پرسشنامه ای است که شامل 30 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی میزان رضایت کارکنان از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت  کارکنان اداره اوقاف طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5درجه ای و از خیلی زیاد تا خیلی کم است.

آموزش ضمن (حین) خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.

آموزش ضمن خدمت و یا OJT چیست؟

پرسشنامه استاندارد آموزش ضمن خدمت که به ( OJT ( on the job training مشهور است ، آموزش توانایی و دانش لازم به کارکنان در جهت انجام کاری مشخص در محیط کار را آموزش حین خدمت میگویند.

آموزش ضمن خدمت از وسایل معمولی که در محیط کار موجود است مانند ماشینها ، مدارک ، دانش و توانایی فرد استفاده میکند تا کارکنان به طور موثرتر وظیفه سازمانی خود را انجام دهند

آموزش ضمن خدمت میتواند به وسیله تجربه کاری به دست آمده در محیط کار رخ دهد یا با انجام عملی وظیفه سازمانی فرد وقوع یابد و یا میتواند با استفاده از کلاس های آموزشی محیط کار فراهم گردد.

چه کسی آموزش حین خدمت را فراهم میکند؟

 • همکار میتواند آموزش حین خدمت را فراهم کند. صلاحیت شخص همکار وقتی نمایان میشود که بتواند کاری را که آموزش میدهد را خود انجام دهد.
 • توانایی های درون فردی ، الزامات شرکت ، سیاست های شرکت و . . . جز مواردی هستند که میتواند از طریق کارکنان منابع انسانی ، مدیران و همکاران آموزش داده شود.
 • برخی اوقات برای آموزش کاری تخصصی با استفاده از آموزش دهنده از خارج از شرکت میتوان آموزش حین خدمت را فراهم کرد.
 • شرکت میتواند گروهی از پرسنل را آموزش دهد و آن گروه بقیه کارکنان آموزش دهند.
 • آموزش از طریق مدیران ، به صورت آموزش مدیران در جهت آموزش کارکنان سازمان صورت گیرد.
 • اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

  در شرکت هایی که  ساختار اداری بزرگی دارند و بسیاری از افراد نیز ممکن است در شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار باشندو نداشتن اطلاعات کافی و دانش و مهارت های کم کارکنان این موارد و موضوعات بسیار دیگری اهمیت فراوان آموزش ضمن خدمت را نشان می‌دهد.

  در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، بسیار حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد و زمینه‌های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می‌نماید

 • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

منبع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

 • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
 • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد میزان رضایت پرسنل از دوره های آموزشی ضمن خدمت”