پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد (دورواسولا، 2004؛ راجت گرا، 2011؛ به نقل از غفوری، 1393).

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد توسط دورواسولا در سال  2004؛ راجت گرا، 2011 و به نقل از غفوریدر سال  1393 ساخته شد. پرسشنامه دارای 5 سوال می باشد . و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد (دورواسولا، 2004؛ راجت گرا، 2011؛ به نقل از غفوری، 1393).

پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد توسط دورواسولا در سال  2004؛ راجت گرا، 2011 و به نقل از غفوریدر سال  1393 ساخته شد. پرسشنامه دارای 5 سوال می باشد . و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

قصد خرید مجدد: منظور از قصد خرید مجدد یعنی تکرار خرید بیمه گذار از برندی خاص بعد از استفاده از همان برند یا اعتقاد مشتری به ادامه خرید از شرکتی خاص در آینده است. قصد خرید مجدد بیمه گذار نوعی رفتار مبتنی بر شناخت و احساسات است (2008 ,schoefer ؛ به نقل از غفوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این تحقیق بیمه گذارانی که پس از یکبار خرید بیمه نامه آتش سوزی از شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان مجددا” به خرید بیمه نامه آتش سوزی اقدام می نمایند مورد بررسی قرار می گیرند.

مولفه های پرسشنامه :

این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

قصد خرید مجدد

قصد خرید یا Intention to Use با عنوان نیت خرید، میل خرید یا تمایل خرید نیز شناخته می شود. در زبان انگلیسی و در مقاله های مختلف نیز به صورت Buy Intention نیز عنوان شده است. قصد خرید اشاره به نیت و انگیزه خرید یک محصول خاص نزد مشتری دارد و برنامه ریزی ذهنی مشتری برای استفاده از محصول در آینده نزدیک را شامل می شود. همچنین از این متغیر با عنوان قصد خرید مجدد در رفتار تکراری خرید نیز یاد می شود.

ریشه استفاده از قصد خرید در متغیر قصد استفاده از فناوری قابل ردیابی است که در مدل پذیرش فناوری دیویس مطرح شد. البته دیویس بین قصد استفاده و استفاده واقعی تمایز قائل است و این دو مقوله را به عنوان دو متغیر مستقل از هم در نظر گرفته است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است نگرش افراد، نیت رفتاری آنها را شکل می دهد و نیت رفتاری به رفتار واقعی تبدیل می شود. بنابراین قصد خرید مترادف با خرید نیست و زمینه ای برای خرید محصول در آینده است.

تعریف قصد خرید مشتریان

نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می‌دهند. نیات رفتاری یا قصد رفتار نتیجه فرایند رضایت مشتریان است. نیات رفتاری را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی. آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت اثرگذار است، از قبیل تکرار خرید، جزء نیات رفتاری اقتصادی محسوب می‌شود. آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت اثر گذار است، از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده می‌شود. ازآنجاکه نیات رفتاری، پیش بینی کننده رفتار واقعی است، اندازه گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد (دورواسولا، 2004؛ راجت گرا، 2011؛ به نقل از غفوری، 1393).”