پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری(مقیمی؛ 1390)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری   شامل  18 گویه و هدف آن بررسی دو استراتژی “منطقی” و “احساسی” بودن در تصمیم گیری در سازمان می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. طیف لیکرت به دست امده 91/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری(مقیمی؛ 1390)

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری   شامل  18 گویه و هدف آن بررسی دو استراتژی “منطقی” و “احساسی” بودن در تصمیم گیری در سازمان می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. طیف لیکرت به دست امده 91/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

به طور كلي تصميم گيري يك فرآيند ذهني است كه تمام افراد بشر در سراسر زندگي خود با آن سرو كار دارند. فرآيند تصميم گيري در پرتو فرهنگ، ادراكات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصيت، دانش و بينش فرد صورت مي گيرد و اين عوامل بر يكديگر تأثير متقابل دارند. در مديريت معاصر تصميم گيري به عنوان فرآيند حل يك مسأله تعريف شده است و اغلب به تصميم گيري، حل مسأله نيز گفته مي شود(محی الدینی،1388).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

در این پژوهش منظور ازپرسشنامه استاندارد  استراتژی تصمیم گیری   نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 18 گویه ای  پرسشنامة استراتژی تصمیم گیری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری تک مولفه ای می باشد.

تصمیمات استراتژیک

تصمیمات استراتژیک، به کل فضای فعالیتی شرکت، منابع سازمان و افراد تشکیل‌دهنده و واسط بین این دو مربوط می‌شود.

خصوصیات/ویژگی‌های تصمیمات استراتژیک

1- تصمیمات استراتژیک حاوی پیشنهاد‌های بزرگ برای یک سازمان هستند. این تصمیمات ممکن است مربوط به اتخاذ منابع جدید، سازماندهی دیگران یا تغییر جایگاه دیگران باشد.

2- تصمیمات استراتژیک در هماهنگی قابلیت‌های منابع سازمانی با تهدیدها و فرصت‌ها سرو‌کار دارند.

3- تصمیمات استراتژیک با گستره‌ای از فعالیت‌های سازمانی ارتباط دارند. موضوع این تصمیمات موقعیت و زمینه فعالیت سازمان است.
4- تصمیمات استراتژیک شامل تغییرات عمده‌ای هستند زیرا یک سازمان همواره در محیط در حال تغییر فعالیت می‌کند.

5- تصمیمات استراتژیک دارای ماهیت پیچیده هستند.

6- تصمیمات استراتژیک در بالاترین سطح هستند و از آنجایی که با آینده سر‌و‌کار دارند، نامعلوم هستند و خطر زیادی را شامل می‌شوند.

7-تصمیمات استراتژیک با تصمیمات اداری و عملیاتی تفاوت دارند. تصمیمات اداری، تصمیمات معمولی هستند که تصمیمات استراتژیک یا عملیاتی را تسریع می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند. تصمیمات عملیاتی، تصمیماتی فنی هستند که به اجرای تصمیمات استراتژیک کمک می‌کنند. کاهش هزینه، یک تصمیم استراتژیک است که از طریق تصمیم عملیاتی کاهش تعداد کارکنان به دست می‌آید و چگونگی انجام این کاهش، تصمیم اداری خواهد بود.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری(مقیمی؛ 1390)”