پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی (R&D)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی توسط ربیعی در سال96 ساخته شد و پرسشنامه18 سوال  در 6 مولفه (اندازه بنگاه، جهت گیری بازاری بنگاه، مالکیت، تمرکز صنعت، سودآوری، سرمایه انسانی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده812/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی (R&D)

پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی توسط ربیعی در سال96 ساخته شد و پرسشنامه18 سوال  در 6 مولفه (اندازه بنگاه، جهت گیری بازاری بنگاه، مالکیت، تمرکز صنعت، سودآوری، سرمایه انسانی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده812/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تحقیقات بازاریابی می تواند به عنوان توسعه، تفسیر و تعامل اطلاعات بر اساس تصمیم تعریف شود که می تواند در تمام مراحل فرآیند بازاریابی استفاده شود. مدیران نیاز به اطلاعات برای معرفی محصولات و خدماتی دارند که برای مشتری ارزش ایجاد می کند. اما درک این ارزش، یک رویکرد منطقی است و اولویت مشتریان در سال جاری، کاملا متفاوت با اولویت آن ها در سال آینده است.

 عناصری که اولویت ایجاد می کنند، نمی توانند با تکیه به دانش عمومی کشف شوند. این داده ها باید جمع آوری و بررسی شوند. هدف از تحقیقات بازاریابی، اطمینان از واقعیت ها و مسیرهایی است که مدیران باید در تصمیمات مهم بازاریابی خود آن ها را در نظر بگیرند. با این حال، برای افزایش سود در تحقیقات بازاریابی، بازاریابان باید روند تحقیق و محدودیت های آن را بدانند.

تحقیقات بازاریابی فرآیند هماهنگی عمومی است که می تواند برای انواع مختلف مشکلات بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بازاریابی به خودی خود با تصمیمات بازاریابی مرتبط نیست و همچنین تضمین نمی کند که این شرکت در بازاریابی محصولات خود موفق خواهد بود. با این حال، زمانی که یک روش هماهنگ، سیستماتیک، تحلیلی انجام می شود، تحقیقات بازاریابی می تواند عدم قطعیت در فرآیند تصمیم گیری را به حداقل برساند و میزان موفقیت را افزایش دهد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر تحقیق و توسعه بازاریابی به وسیله گویه های 1 تا 18 سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع

سوالات

اندازه بنگاه

ربیعی(1396) 3-1
جهت گیری بازاری بنگاه ربیعی(1396)

6-4

مالکیت

ربیعی(1396) 9-7
تمرکز صنعت ربیعی(1396)

12-10

سودآوری

ربیعی(1396) 15-13
سرمایه انسانی ربیعی(1396)

18-16

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد تحقیق و توسعه بازاریابی (R&D)”