پرسشنامه استاندارد فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل مفهومی (روی و همکاران، ۲۰۱۶)توسط موسوی در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه10 سوال  در2 مولفه (فعالیت های فردی مدیریت منابع انسانی، فعالیت های جمعی مدیریت منابع انسانی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده72/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل مفهومی (روی و همکاران، ۲۰۱۶)توسط موسوی در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه10 سوال  در2 مولفه (فعالیت های فردی مدیریت منابع انسانی، فعالیت های جمعی مدیریت منابع انسانی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده72/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد به طور سنتی سرمایه­های هر سازمانی شامل پول، تجهیزات، فناوری و زمین می­شد. ولی امروزه منابع انسانی به عنوان بهترین سرمایه مطرح است و نگاه هزینه ای به منابع انسانی در حال از بین رفتن است. هدف از مدیریت منابع انسانی آن است که سازمان را قادر سازد توسط افراد به موفقیت دست یابد. هدف اصلی در مدیریت منابع انسانی کسب اثربخشی است و کوشش می­شود با استفاده بهینه از منابع موجود بیشترین قابلیت در جهت تحقق اهداف سازمان فراهم آید (قلی پور، 1390). در ادامه به برخی از تعاریف مدیریت منابع انسانی اشاره شده است.

فعالیت های جمعی مدیریت منابع انسانی

فعالیت های جمعی مدیریت منابع انسانی عبارت است از: مشارکت و توانمند سازی، کار تیمی، انگیزه های گروه محور. که این عوامل یک جو مناسب برای به اشتراک گذاری دانش و ارتباط کارمندان برای رفع مشکلات سازمان است (یوند و اسنل، ۲۰۰۴)

فعالیت های فردی مدیریت منابع انسانی

فعالیت های فردی مدیریت منابع انسانی عبارت است از:

فرآیند انتخاب کارکنان، فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان، آموزش کارکنان  و سیستم جبران خدمت بر اساس دانش و مهارت های کارکنان می باشد. (اسنل و دن، ۱۹۹۲)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی 1 تا10 سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
فعالیت های فردی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل مفهومی (روی و همکاران، ۲۰۱۶)

5-1

فعالیت های جمعی مدیریت منابع انسانی

بر اساس مدل مفهومی (روی و همکاران، ۲۰۱۶)

10-6

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد فعالیت های فردی و جمعی مدیریت منابع انسانی”