پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 15 سوالی

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  که جعفریان از آن در پژوهش خود استفاده کرد دارای 15 سوال و داری 5 مولفه(جو سازمانی، روابط با همکاران،فرصت پیشرفت،ماهیت کار، حقوق و مزایا) می باشد.و بر اساس طیف لیکرت از (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم )نمره گذاری شده است و طیف لیکرت به دست امده0.81 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 15 سوالی

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی  که جعفریان از آن در پژوهش خود استفاده کرد دارای 15 سوال و داری 5 مولفه(جو سازمانی، روابط با همکاران،فرصت پیشرفت،ماهیت کار، حقوق و مزایا) می باشد.و بر اساس طیف لیکرت از (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم )نمره گذاری شده است و طیف لیکرت به دست امده0.81 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد از نقطه نظرلوي گاربو و مونت مارکت(1996)، رضايت شغلي ارزيابي فرد است نسبت به تجربه گذشته و اينکه انتخاب همين شغل در آينده نيز بهترين گزينه است. کارمند از ميزان مطلوبيت کاري که تجربه مي کند گزارش نمي دهد، بلکه در اين زمينه قضاوت مي کند که اگر مجدداً بخواهد شغلي انتخاب کند، شغل فعلي را انتخاب مي کند يا نه. رضايت ‏شغلي‏ مجموعه‏اي از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنوني خود دارند(سعادت،1384).

رضايت‏شغلي يکي از عوامل مهم در موفقيت‏ شغلي است، عاملي که موجب افزايش کارايي و نيز احساس‏ رضايت‏ فردي ‏مي‏گردد(هونالد ،1997).

رضايت ‏شغلي يعني دوست داشتن شرايط و الزامات يک شغل، شرايطي ‏که در آن ‏کار انجام ‏مي‏گيرد و پاداشي که براي آن دريافت مي‏شود.

با توجه به مطالب مذکور، مي‏توان گفت: رضايت ‏شغلي‏ يعني احساس خرسندي و خشنودي که فرد از کار خود مي‏کند و لذتي که از آن مي‏برد و نتيجه، به شغل خود دل ‏گرمي و وابستگي پيدا مي‏کند.

رضايت ‏شغلي‏ حالتي مطبوع، عاطفي و مثبت‏حاصل از ارزيابي شغل يا تجارب شغلي است .
فيشر و هانا رضايت ‏شغلي را عاملي دروني مي‏دانند و آن را نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال مي‏انگارند، يعني اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را براي فرد تامين کند، او از شغلش راضي است. در مقابل، چنانچه ‏شغل ‏مورد نظررضايت ‏و لذت ‏مطلوب را به‏ فرد ندهد، در اين‏حالت، او ازکار خود لذت نمي برد و درصدد تغيير آن بر مي‏آيد.

به ‏نظر هاپاک  (1997) رضايت ‏شغلي‏ مفهومي ‏پيچيده و چند بعدي است و با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. تنها يک عامل موجب رضايت‏ شغلي نمي‏شود، بلکه ترکيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي‏گردد که شاغل در لحظه معيني از زمان، از شغلش احساس رضايت کند و به خود بگويد که از شغلش ‏راضي‏است و از آن لذت ‏مي‏برد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رضايت ‏شغلي نمره­اي است كه کارکنان به سوالات15گویه ای پرسشنامة رضايت ‏شغلي می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات

جو سازمانی

3-1
روابط با همکاران

6-4

فرصت پیشرفت

9-7

ماهیت کار

12-10

حقوق و مزایا

15-13

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 15 سوالی”