پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی(1393)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه “بازگشت سرمایه گذاری”در حوزه منابع انسانی طراحی شده است و دارای 15 سوال می باشد.و بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است  و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 0/70 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی(1393)

پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامه “بازگشت سرمایه گذاری”در حوزه منابع انسانی طراحی شده است و دارای 15 سوال می باشد.و بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است  و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 0/70 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازده‌ی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار ROI نسبتی است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در قالب درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر، در قالب درصدی از هزینه‌ی خرید، حساب می‌کند که این سرمایه‌گذاری چقدر سودآوری داشته است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامة بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

15-1

منابع انسانی چیست، تعریف منابع انسانی

ویلیام آر تریسی، تعریف منابع انسانی را به صورت «مجموعه ای از افراد که در یک شرکت به کار مشغول اند و عملیات شرکت را در دست دارند» تعریف می کند. این تعریف منابع انسانی در مقابل تعریف منابع مالی و فیزیکی سازمان قرار می گیرد. در حقیقت منابع انسانی یک فرد یا کارمند هر سازمان است. در واقع تعریف فوق، یک تعریف سازمانی برای بخش منابع انسانی است، در همین راستا می توان منابع انسانی را به عنوان یک تابع سازمانی تعریف نمود که با افراد و کارکنان سر و کار دارد و مسائل مربوط به آنان، اعم از نحوه پاداش دهی یا جریمه، استخدام، مدیریت عملکرد و آموزش را بر عهده دارد.

واژه ی «منابع انسانی» در حقیقت شکل تکامل یافته ی واژه های مثل پرسنل، کارمندان، همکاران، اعضای تیم و یا کارگران است. با دقت بیشتر به محیط های کاری مدرن تر و تکامل یافته تر می بینیم که استفاده از واژه های فوق در بیشتر آن ها منسوخ شده اند. اصلی ترین علت این تغییر در نحوه ی نگرش به منابع انسانی و کارکرد آنان در طی زمان باز می گردد. با تغییر نقش این بخش فرای پرداخت حقوق و مدیریت صرف کارمندان، واژه ی منابع انسانی نیز دارای بار معنایی جدیدی شده است. در حقیقت منابع انسانی اکنون با دو دیدگاه خرد و کلان قابل تعریف خواهد بود:

تعریف منابع انسانی (در سطح خرد): هر فرد شاغل در یک سازمان
تعریف منابع انسانی (در سطح کلان): دپارتمانی که به نیازهای افراد شاغل در یک سازمان رسیدگی میکند .

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

تحقیقات نشان می دهد که، شش فعالیت کلیدی مرتبط با افراد شناخته شده است که منابع انسانی باید به طور موثر برای ارزش افزوده یک شرکت به آن توجه کنند.

این شش فعالیت به شرح زیر هستند:

شرح شغل مدیر منابع انسانی

  1. مدیریت موثر و مبتنی بر افراد.
  2. ارزیابی عملکرد
  3. گسترش مواردی که عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا می دهد.
  4. افزایش نوآوری، خلاقیت و انعطاف پذیری لازم برای افزایش رقابت.
  5. اعمال رویکردهای جدید در طراحی فرآیند کار، برنامه ریزی، توسعه حرفه ای و تحرکات بین سازمانی.
  6. مدیریت پیاده سازی و ادغام فناوری از طریق بهبود کارایی، آموزش و ارتباط با کارکنان.
  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

تعریف عملیاتی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی(1393)”